Szkolenia zespołów nauczycielskich

technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkoły / placówki

Edukacja STREAM! Włącz lewą i prawą półkulę mózgową! (stacjonarnie)

Organizacja

Szkolenie obejmuje 3 godziny dydaktyczne

 
 

Program

 
Dlaczego edukacja STREAM jest ważna?
Holistyczne  zastosowania edukacji STREAM
Łączenie różnych  procesów myślowych za pomocą metodologii STREAM
Badanie, dialog, krytyczne myślenie uczniów – sposobem na dobra lekcję w kontekście edukacji STREAM
 
 
 

Cel

Uczestnik warsztatów :
 
pozna koncepcję metodologii STREAM
zaplanuje wykorzystanie metodologii STREAM  w praktyce edukacyjnej

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry