Próbna matura z matematyki

CEN Bydgoszcz 6        


30 lat wybrane baner

V FESTIWAL ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZADBAJ O SIEBIE!

Szanowni Państwo,

w ramach V FESTIWALU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA proponujemy w bydgoskich przedszkolach i szkołach wszystkich typów, bezpłatne  prelekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Jeśli chcecie Państwo w swojej placówce zorganizować wybrane zajęcia, należy do 27 września 2019 roku zarezerwować dane działanie poprzez elektroniczne wypełnienie formularza przy interesującym Państwa temacie.

Kontakt w przypadku pytań - Grażyna Szczepańczyk, telefon 52 349 31 50 w. 41.

A A A

11 września 2019 roku odbyło się spotkanie, podczas którego Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przekazało  nieodpłatnie pracownię mobilną Pasco kolejnej szkole naszego województwa. Podczas spotkania  Robert  Preus dyrektor  KPCEN w Bydgoszczy podpisał umowę użyczenia pracowni mobilnej z Agnieszką  Senską-Szalą  dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kozielcu. W ramach umowy szkoła otrzymała sprzęt umożliwiający prowadzenie obserwacji i eksperymentów przyrodniczych, m.in. aparat  fotograficzny, kamerę  cyfrową, mikroskopy, notebooki oraz zestawy czujników Pasco.

Wydarzenie stanowi kontynuację projektu  e-Usługi - e-Organizacja; pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego RPO WK-P OŚ PRIORYTETOWA IV DZIAŁANIE 4.2. Moduł e-Edukacja.

Podpisanie umowy uzyczenia pracowni mobilnej pomiędzy KP CEN w Bydgoszczy a SP w Kozielcu    Pracownia mobilna


 

obrazfizykaKonferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki uczących w szkołach ponadpodstawowych:

Czy mogę uczyć fizyki tak jak "zawsze"?
Realizacja podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli fizyki na konferencję metodyczną, która odbędzie się w środę 25 września 2019r. o godz. 16.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Organizator Grzegorz F. Wojewoda

zapisy


 

books 1149959 960 720KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY oraz MIEJSKI OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY zapraszają nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół na konferencję metodyczną Przyszłość edukacji polonistycznej wyznaczana nowymi podstawami programowymi. Planowanie pracy na lekcjach języka polskiego w nowym roku szkolnym.

 

szczegóły i zapisy


 

product 6 pack training icons

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz EduSense zapraszamy nauczycieli  edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na odpłatne certyfikowane warsztaty: "Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej". Warsztaty przygotowują nauczycieli do realizacji zagadnień z programowania ? niezależnie od treści realizowanych zajęć (edukacja matematyczna, przyrodnicza, językowa, artystyczna, itp.). ?️ 19.09.2019r. ⏰ 15:00 - 18:15.

 

zapisy


 

office 1209640 960 720Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza 30 września 2019 roku o godz. 9.00 na szkolenie SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO WEB) W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ WRAZ Z PRAKTYCZNĄ OBSŁUGĄ APLIKACJI. Szkolenie jest skierowane do pracowników placówek oświatowych: dyrektorów, sekretarzy, intendentów, księgowych, pracowników administracyjnych oraz nauczycieli obsługujących System Informacji Oświatowej.

zapisy

szczegóły...


 

obrazmatematykaOd nowego roku szkolnego zmieniła się podstawa programowa nauczania w szkole ponadpodstawowej.

Jakie wyzwania czekają na nauczycieli matematyki szkół średnich w roku szkolnym 2019/2020?

Jak zaplanować pracę w nowym liceum/technikum,aby uniknąć chaosu?

Czy młodszy uczeń, z inną wiedzą i umiejętnościami, to duża zmiana w sposobie uczenia?

Jak będzie wyglądał egzamin maturalny z matematyki w 2023 roku?

Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych na konferencję metodyczną Vademecum Nauczyciela Matematyki, która odbędzie się

dnia 25 września 2019r. o godzinie 15.30 w auli KPCEN przy ulicy Jagiellońskiej 9.

zapisy


 

football 3828278 960 720KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w BYDGOSZCZY  ORAZ MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W BYDGOSZCZY ZAPRASZA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGONA KONFERENCJE METODYCZNE

 

zapisy

szczegóły...


 

obrazchemiaaa

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY  zaprasza nauczycieli chemii szkół ponadpodstawowych na konferencję – Vademecum nauczyciela chemii, która odbędzie się 26 września 2019r. o  godzinie 15.30 w sali 20.

 

 

szczegóły i zapisy


 

reichstag 1358937 960 720Są jeszcze wolne miejsca w grupie na poziomie A1+/A2. Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia odbywać się będą w środy w godz. 16:45 – 20:00 (4 godz. lekcyjne) w KPCEN w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9.

 

szczegóły i zapisy


 

application 3426397 960 720Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego na konferencję metodyczną, która dotyczy zmian w szkolnictwie zawodowym obejmujących wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in. klasyfikację zawodów, podstawy programowe,  obowiązkowy egzamin zawodowy dla uczniów, staże branżowe dla nauczycieli uczących zawodu, zasady finansowania.

Konferencja odbędzie się 23 września 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

szczegóły i zapisy


 

directory 235079 960 720

 Rolą doradcy zawodowego jest wspieranie młodego człowieka w poznaniu samego siebie po to, by  mógł jak najlepiej  zaplanować drogę edukacyjno-zawodową. Doradca powinien  inspirować i motywować ucznia do poszukiwania miejsca na rynku edukacyjnym i/lub zawodowym. 

 Jak dobrze zaplanować pracę doradczą , aby osiągnąć założone cele? Jest to przewodni temat konferencji, która odbędzie się 16 września 2019r. o godz.15.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

szczegóły i zapisy


 

obraz01 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na warsztaty ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA.

 Zadania dyrektora szkoły, które odbędą się18 września 2019 r. w godz. 10.00-13.00. Warsztaty  skierowane są do dyrektorów przedszkoli, szkół i kadry zarządzającej oświatą.

 Termin rejestracji: do 16 września 2019 r.

Zapisy:  http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/2698/c3be692f2a148933b7a3ae756f97339f

szczegóły...


 

W związku z uchwałą Sejmu RP z dnia 20 lipca 2018 roku, ustanawiającą rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski."

 

szczegóły...

Regulamin

Oświadczenie uczestnika   Oświadczenie nauczyciela  Oświadczenie rodzica/opiekuna

 

 

Logo II wojna kolorKujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy włączyło się w uroczystości związane z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W dniu 4 września 2019 roku o godz. 11.00 w auli KPCEN zgromadzili się: Jerzy Kowalik doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Andrzej Kubiak  Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Daniela Krzyżelewska starszy wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Dorota Rezmer reprezentująca Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Barbara Belicka z Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”, przedstawiciele Wydziału Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Biura Ochrony Przyrody Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, dyrekcja i pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

szczegóły     fotorelacja


 

03.09.2019Zapraszamy nauczycieli  pragnących zapoznać się z problematyką lub zgłębić swoją wiedzę  z zakresu SIECI KOMPUTEROWE na warsztaty wprowadzające  do zagadnień: modele sieci, rodzaje protokołów, adresacja IP, podział sieci na podsieci, polecenia sieciowe, urządzenia sieciowe, symulacja sieci komputerowych. 
Celem szkolenia jest zdobycie nowych i dodatkowych umiejętności, opracowanie gotowych scenariuszy lekcji oraz ćwiczeń przydatnych w toku nauczania.  

Termin warsztatów: 14.09.2019 (sobota) w godzinach od 09.00 do 15.00
Koszt warsztatów: 72 zł   

Organizator: Roma Gorczyca, tel. 52 349-31-50 w.28

 zapisy


 

arrows 2023448 1920

 

Nowocześnie myśląca doświadczona kadra, menadżerowie oświaty zapraszają na kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą.

 

szczegóły    zapisy


 

poland 643760 1920

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na warsztaty Ceremoniał szkolny, poczet flagowy i poczet sztandarowy. Warsztaty skierowane są do dyrektorów, rad pedagogicznych, nauczycieli wszystkich typów placówek.

 

szczegóły


 

profits 1953616 1920

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza 3 września 2019 roku na godz. 16.00 nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I - III szkół podstawowych na konferencje na temat TWORZENIA  PLANU  ROZWOJU  ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELA ROZPOCZYNAJĄCEGO STAŻ . 

szczegóły i zapisy

 


 

trees 3410846 1920

 

6 września 2019 roku o godz. 10.00 w Nadleśnictwie Żołędowo zostanie zainaugurowana XI edycja projektu edukacyjnego LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW. Na spotkanie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli bydgoskich przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.

szczegóły  zapisy

 


 

obraz

 

Celem kursu jest uzyskanie prawa do nauczania zawodu,  przygotowanie pracodawców, pracowników do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych podczas staży i praktyk uczniowskich w firmie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

szczegóły  zapisy 


 

V FZSŻ plakat

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na V FESTIWAL ZDROWEGO STYLU ŻYCIA w dniach 7-11 października.

szczegóły


 

analytics 2697949 960 720

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów wszystkich typów placówek oświatowych w tym, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko.

 

szczegóły   zapisy


 

contest page

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli zaprasza do udziału w konkursie #OSEWyzwanie. Nagrodą  w konkursie jest mobilna pracownia multimedialna dla szkoły.

 

szczegóły 


 

kongres

Zapraszamy na ogólnopolski VI Kongres Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 9 i 10 października 2019 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Kongres jest corocznym spotkaniem branżowym integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. Wydarzenie kierowane jest do dyrektorów, nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz przedstawicieli JST.

 

szczegóły

 

newspaper 154444 1280

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów i szkół zawodowych na XXVIII edycję MIĘDZYSZKOLNYCH WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH. Warsztaty są bezpłatne.

szczegóły 


 

 

idea 2Wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz przygotowanie rekomendacji w tym zakresie to najważniejsze cele pilotażowego projektu „Szkoła dla innowatora”. Przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ogłoszenie o naborze w konkursie na wybór Grantobiorcy – operatora w projekcie pilotażowym „Szkoła dla Innowatora” oraz szczegóły znajdują się na stronach:

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/szkola-dla-innowatora

https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-dla-innowatora


 

thought 2123970 1920

Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Laboratorium Zmiany Edukacyjnej - Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza WielkiegoKatedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Laboratorium Zmiany Edukacyjnej - Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza WielkiegoZespół Dydaktyki przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANzapraszają naOgólnopolską Konferencję Naukowąz udziałem gości zagranicznych na tematKultura Innowacji w Edukacjipod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,która odbędzie się 16-17 października 2019 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

szczegóły


 

 

Materiały zostały opracowane przez ekspertów z Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz przez metodyków nauczania, na rzecz kampanii edukacyjno-informacyjnej „Depresja. Rozumiesz – pomagasz”, realizujowanej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach „Programu zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020”

Link: https://wyleczdepresje.pl/wp-content/uploads/2019/02/materialy_edukacyjne-1.zip


 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd