CEN Bydgoszcz 6        


30 lat wybrane baner

A A A

Uprzejmie informujemy, że w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy została zmieniona struktura organizacyjna. Od 1 grudnia 2019 r. placówka posiada sześć pracowni:

  • Pracownię  Humanistyczną
  • Pracownię Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
  • Pracownię Edukacji Matematyczno-Przyrodniczą
  • Pracownię Zarządzania  i Diagnozy
  • Pracownię Szkolnictwa i Doradztwa Zawodowego
  • Pracownię Wychowania i Psychologicznej Pomocy Szkole
Zmiana struktury organizacyjnej jest odpowiedzią na potrzeby dyrektorów i nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego korzystających z naszej oferty. Pracownie są także spójne z tworzonymi przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty sieciami doradztwa metodycznego.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Gmina Barcin i Zespół Szkół w Barcinie zapraszają dyrektorów i nauczycieli  wszystkich typów szkół województwa kujawsko-pomorskiego na   konferencję pt.  CYBERZAGROŻENIA I CYBERSZANSE.

Konferencja wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:
  • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
  • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
  • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
W programie m.in. wystąpienie prof. Jacka Pyżalskiego, prof. Tomasza Szlendaka oraz dyskusja panelowa.
Program,   Zapisy,   Regulamin konferencji
Termin: 7.01.2020 r., godz. 15.15
Miejsce: MIEJSKI DOM KULTURY W BARCINIE, UL. ARTYLERZYSTÓW 8
Koszt: 30 zł (kup bilet:  https://bilety.mdkbarcin.com.pl/MSI/mvc/pl?sort=Flow&date=2020-01-07&datestart=0 )
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy spotkania   otrzymają zaświadczenia.
Kontakt ze współorganizatorem:  robert.preus@cen.bydgoszcz.pl, tel. 603 365 324
 

 

KIEROWNIK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

wintry 3758523 340Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli wszystkich specjalności różnych typów szkół na dziesięciogodzinny kurs.

szczegóły    zapisy

 

 

FORUM PRAKTYKÓW DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

monitor 1307227 1920Serdecznie zapraszamy nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół  i uczelni wyższych na Forum Praktyków na temat: Bezpieczne i celowe wykorzystanie TIK w realizacji podstawy programowej w zakresie języka obcego. Konferencja odbędzie się w sobotę, 7 grudnia 2019, w godz. 9:30-14:00  w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa do 4 grudnia 2019, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.  

szczegóły      zapisy j.angielski      zapisy j. niemiecki i inne

SAMORZĄDNOŚĆ DZIECKA JAKO NAUKA DEMOKRACJI

people 152040 128011 grudnia 2019 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli zaprasza na konferencję nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli innych specjalności zainteresowanych tematem Samorządność dziecka jako nauka demokracji. Szczegóły i możliwość zapisów na zaproszeniu.

szczegóły    zapisy

 

 

WARSZTATY „WPROWADZENIE DO SYSTEMU LINUX”

R.G 1Zapraszamy   nauczycieli informatyki oraz innych nauczycieli zainteresowanych zasadami pracy w systemie operacyjnym opartym na rodzinie Unix na warsztaty, podczas których przeanalizujemy gotowe ćwiczenia do wykorzystania na lekcjach. Warsztaty obejmują pracę zarówno w środowisku graficznym, jak i terminalowym. Zakres zagadnień: podstawowy.

Termin: 12.12.2019  (czwartek) godz. 15.30–18.30

szczegóły   zapisy

 

MAPA KARIER - NARZĘDZIE INTERAKTYWNE W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

image1Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli zaprasza, doradców zawodowych zarówno szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych, na bezpłatne warsztaty Mapa Karier, które odbędą się 13.12.2019 r., godz. 13.00 - 16.30 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Jagiellońska 9. Mapa Karier to różnorodne działania wspierające rozwój nowoczesnego doradztwa zawodowego, to również pomysły na kreatywne zajęcia z doradztwa  zawodowego, które wspierają ucznia w odkrywaniu siebie a przez to w dokonywaniu trafnych wyborów edukacyjno- zawodowych.

zapisy

 

(NIE) RZECZYWISTY ŚWIAT, CZYLI... DZIECKO DRĘCZONE PRZEZ RÓWIEŚNIKÓW

no 987086 1920 1Seminarium realizowane ze środków „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w Bydgoszczy w ramach działania 2.5.4.5 Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 pt: „Wspieranie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji”. 
Zgłoszenia do 10 grudnia 2019r na adres: konferencja@poradnia.bydgoszcz.pl. Organizatorzy: PPP nr 2, SP nr 9

plakat    formularz zgłoszeniowy

 

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI „ŚCIEŻKI DORASTANIA”

Sciezki konferencjadlanauczycieli 300x22514 grudnia 2019 roku zapraszamy do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy na coroczną konferencję dla nauczycieli. W tym roku okazja jest szczególna ze względu na otwarcie budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji, w którym zostanie udostępniona interaktywna ekspozycja dla nastolatków „Ścieżki dorastania”. 

szczegóły

 

 

EDUKACJA FILMOWA W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

Filmoteka Szkolna Akademia jpgKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Pracownia Filmoteki Szkolnej zapraszają wszystkich nauczycieli zainteresowanych edukacją filmową na spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Odbędzie się ono  17 grudnia 2019 roku o godz. 15.30 w budynku KPCEN w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9. Celem szkolenia będzie poznanie zasobów Filmoteki Szkolnej oraz pogłębienie wiedzy na temat pracy z filmem zarówno dokumentalnym, jak i fabularnym podczas zajęć edukacyjnych. Wszyscy nauczyciele otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniu oraz pakiet materiałów do pracy na lekcji.

szczegóły   zapisy

 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

first aid 2789562 1280Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów i zespoły nauczycielskie wszystkich typów szkół na szkolenia  z zakresu PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

szczegóły

 

 

 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (DYREKTORZY I ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE)

Fotolia 296113246 SKUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY zaprasza dyrektorów i zespoły nauczycielskie wszystkich typów szkół na szkolenia okresowe z zakresu BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

szczegóły 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (PRACODAWCY I PRACOWNICY OŚWIATOWI)

industrial safety 1492046 1280KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY zaprasza pracodawców i pracowników oświatowych zajmujących stanowiska kierownicze na szkolenia okresowe z zakresu BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

szczegóły

 

ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

zegarKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych na warsztaty dotyczące: „Zarządzania sobą w czasie”. Warsztaty odbędą się w dniu 09.01.2020 r. w godz. 15.30-19.00

szczegóły   zapisy

 

 

ABC BEZPIECZEŃSTWA CZ. II

bezpieczeństwoKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów wszystkich typów placówek oświatowychna cykl warsztatów dotyczących bezpieczeństwa: „ABC bezpieczeństwa cz. II”. Pierwsze warsztaty odbędą się wdniu 14.01.2020 r. w godz. 10.00-13.00

szczegóły   zapisy

 

Our website is protected by DMC Firewall!