Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/91k887,Zagraj-na-matematyce-stacjonarnie.html
2023-02-05, 19:07
edukacja matematyczna i przyrodnicza

(Za)graj na matematyce (stacjonarnie)

Program

Gra w nauczaniu matematyki  

Zasady, emocje, informacja zwrotna 

Gry dydaktyczne w praktyce 

Konstrukcja gry do wykorzystania na lekcji matematyki 

Cel

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metody gry dydaktycznej jako metody  wspomagającej rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów. 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.