Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/30k781,Bezpieczne-i-odpowiedzialne-korzystanie-z-zasobow-cyfrowych-w-szkole-stacjonarni.html
2023-05-30, 12:58
technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkoły / placówki

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów cyfrowych w szkole (stacjonarnie).

Organizacja

Szkolenie obejmuje 3 godziny dydaktyczne

Program

  • Media w pracy nauczyciela
  • Odpowiedzialne rozwijanie kompetencji  medialnych, informacyjnych oraz cyfrowych ucznia.
  • Zagrożenia cyfrowe.
  • Bezpieczne korzystanie zasobów internetowych.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.