ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy proponuje nowe warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

Nauka programowania przez zabawę

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o terminie spotkania poinformujemy odrębnym e-mailem. Zajęcia odbędą się po zebraniu grupy w KPCEN w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 lub szkole zamawiającej szkolenie. Czas trwania:  5 godz. dydaktycznych, koszt: 40 zł. Wszelkich informacji udziela Robert Hejnicki - nauczyciel konsultant KPCEN, tel. 602 44 80 35, e-mail: robert.hejnicki@cen.bydgoszcz.pl

Formularz zgłoszeniowy...                                                              Czytaj więcej...

W dniach od 24 do 28 października 2016 roku w Najwyższej Radzie Badań Naukowych CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) w Hiszpanii, z udziałem przedstawicieli  Kujawsko-Pomorskiego  Centrum  Edukacji  Nauczycieli w Bydgoszczy i sześciu innych partnerskich instytucji z Włoch, Hiszpanii, Litwy, Estonii i Polski,  odbyła się inauguracja  realizacji  projektu w ramach ERASMUS + 

Więcej...

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

zaprasza na konferencję

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE I COACHING W EDUKACJI

nauczycieli, wychowawców, pedagogów  wszystkich typów szkół i placówek oraz wszystkich zainteresowanych.
Konferencja  odbędzie się  we  wtorek  10 stycznia  2017 roku w godzinach 15.00 -17.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20.

Warunkiem uczestnictwa w  konferencji  jest wysłanie swojego zgłoszenia z danymi na e-mail danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl do 22 grudnia 2016 r. oraz dokonanie po utworzeniu się grupy wpłaty wysokości 20 zł. na konto PKO BP SA O/ Bydgoszcz 21 1020 1462 0000 7202 0220 0319. 
Liczba miejsc ograniczona (40 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szanowni Państwo,lubella

trwający od października program „Lubella inspiruje i edukuje” to nie tylko okazja dla gimnazjalistów z całej Polski, aby poznać zasady zdrowej diety
opartej o produkty zbożowe. To również szansa, aby dołączyć do konkursu „Uwielbiam gotować z Lubellą” i wygrać unikalne 
nagrody: warsztaty kulinarne prowadzone przez szefa kuchni, lekcje fotografii pod okiem profesjonalisty oraz bony finansowe dla szkoły!

Wystarczy, że nauczyciele zarejestrują się na stronie www.lubella.edu.pl, przeprowadzą lekcje według scenariuszy nadesłanych przez organizatorów, wypełnią formularz podsumowujący, a następnie zgłoszą się do udziału w konkursie (zakładka „Strefa Nauczyciela”).

Zadaniem uczestników jest stworzenie autorskiego przepisu, na bazie wybranego produktu zbożowego, wykonanie zdjęcia gotowego dania, a także zdjęcia przedstawiającego radość ze wspólnego gotowania.

Gimnazjaliści biorąc udział w kulinarnym konkursie mają szansę wykazać się kreatywnością, aktywnie spędzić czas wspólnie z rówieśnikami i w praktyce utrwalić wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych lekcji.

Zgłoszenia konkursowe można wysłać do 5 grudnia br. za pomocą formularza dostępnego na  www.lubella.edu.pl w zakładce „Zgłoś się do konkursu”.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie na Państwa stronie internetowej dyrektorów gimnazjów o konkursie oraz możliwości wygrania atrakcyjnych nagród przez szkoły. Gotowa informacja jest do pobrania poniżej: 

  1. Informacja w formacie doc. 
  2. Informacja w formacie pdf.
  3. Logo programu "Lubella inspieuje i edukuje"

W przypadku dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt.
 Z poważaniem,
Zespół programu „Lubella inspiruje i edukuje”
Marta Bełza: m.belza@synertime.pl
Monika Szczygieł: m.szczygiel@synertime.pl
Nr tel.: (22) 544-05-11

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

zaprasza na warsztaty

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oraz wszystkich zainteresowanych .

Warsztaty odbędą się w poniedziałek 19 grudnia 2016 roku o godzinie 16.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wysłanie swojego zgłoszenia z danymi  na e-mail danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl do 14 grudnia 2016 r. oraz dokonanie po utworzeniu się grupy(osoby przyjęte poinformuję odrębnym e-mailem) wpłaty wysokości 32 zł. na konto:

PKO BP SA O/ Bydgoszcz 21 1020 1462 0000 7202 0220 0319. 
Proszę na spotkanie przynieść potwierdzenie wpłaty lub przesłać skan e-mailem.

W poniedziałek 12 grudnia br. w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38 będzie można skorzystać z porady prawnej specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

W trakcie dyżuru zainteresowane osoby mogą otrzymać szczegółowe informacje dotyczące praw małoletnich oraz możliwości ich zabezpieczenia przed bezprawną ingerencją. Na spotkanie z ekspertem Rzecznika Praw Dziecka zapraszamy w szczególności osoby posiadające informacje o naruszeniu praw dziecka. W trakcie dyżuru będzie można zgłosić Rzecznikowi indywidualne sprawy dotyczące np. zaniedbań lub stosowania przemocy wobec małoletnich, zagrożenia ich praw w sytuacjach konfliktów rodzicielskich, problemów w zapewnieniu dzieciom optymalnych warunków opiekuńczo-wychowawczych.

E(x)plory to niezwykły konkurs naukowy dla młodzieży w wieku 13-20 lat, do którego można zgłaszać pomysły z różnych dziedzin naukowych. Celem Konkursu Naukowego E(x)plory jest zapewnienie młodym naukowcom oraz pasjonatom wiedzy, innowacji i nowych technologii środowiska sprzyjającego rozwojowi ich badań i zainteresowań. 

Projekty zgłaszać można przez stronę http://explory.pl/rekrutacja/ do 29 stycznia 2017 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Więcej...

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli wszystkich specjalności różnych typów szkół na dziesięciogodzinny kurs KIEROWNIK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY. Zajęcia odbędą się w dniach 30 listopada i 17 grudnia 2016 roku.

Czytaj więcej…

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2017/18 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.
Poszukujemy nauczycieli polonistów, nauczania początkowego, historii, fizyki i chemii. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą. Ostateczny termin nadsyłania dokumentów –10 grudnia 2016 r. Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli.

http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Wymagania:
O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści, nauczania początkowego, historii, fizyki i chemii),
2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,
3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
4. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

Obowiązki:

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe:

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,
3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych.

 

informator str tyt