Kujawsko-Pomorskie KPCEN w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie KPCEN w Bydgoszczy


A A A

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza 15 marca 2018 r. do Wyższej Szkoły Bankowej  w Bydgoszczy na V Kujawsko-Pomorskie Forum Edukacyjne  Zespół jak orkiestra. Budowanie efektywnej współpracy w szkole. Forum będzie okazją do rozmowy o zasadach współpracy zespołowej i jej wartości w edukacji. Tegoroczny program  proponuje wyjątkowe warsztaty prowadzone przez wybitnych specjalistów.

więcej...  zaproszenie...

Od kilku lat  w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy prowadzone są warsztaty dla nauczycieli pod nazwą Akademia Dobrych Manier. Ich uczestnicy pogłębiają posiadane i pozyskują nowe wiadomości  na temat obowiązujący reguł dobrego wychowania, etykiety. Pozyskaną na zajęciach  wiedzę teoretyczną, uczestnicy wykorzystują podczas ćwiczeń praktycznych, które obejmują szesnastogodzinne warsztaty. Nauczyciele uczą się poprawnego i estetycznego nakrywania stołu do kawy, kolacji i bufetu. Spożywania potraw, owoców i trudnych dań. Uczą się języka kurtuazji, właściwego zachowania w miejscu pracy, środkach lokomocji oraz miejscach kultury.

10 marca 2018 roku w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy, odbył się regionalny etap konkursu krasomówczego w języku angielskim pod hasłem The best way to predict the future is to invent it. Organizatorami konkursu są: stowarzyszenie anglojęzyczne The English Speaking Union, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
Ogólnopolski finał konkursu odbędzie się 17 marca o godz. 11.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 9. Zwycięzca tej części bierze udział w międzynarodowym konkursie krasomówczym w Londynie dla uczestników z ponad 50 krajów.

6 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy odbył się finał konkursu z języka niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Ich bin trendy. Ich kann Deutsch będący wspólnym przedsięwzięciem VII LO w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

więcej...

28 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy odbył się II etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. W roku szkolnym 2017/2018 druga edycja Olimpiady przebiegała pod hasłem JAKA RODZINA, TAKA PRZYSZŁOŚĆ  Nie można zmienić przeszłości, ale można kreować przyszłość… Przewodniczącą Komitetu Okręgowego w województwie kujawsko-pomorskim jest Ilona Zduńczuk, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
Do drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie zgłosiło się 212 uczniów (106 zespołów) z 13 szkół ponadgimnazjalnych  Do II etapu zakwalifikowało się 7 zespołów z 7 szkół. Zespół rekomendowany do finału Olimpiady, który otrzymał najwyższą liczbę punktów, to uczennice III LO im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy: Hanna Szawluk i Julia Krych. Przygotowały one film Moje spojrzenie na starość człowieka.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Zaprasza nauczycieli przedszkola, dyrektorów przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi oraz osoby zainteresowane problematyką przedszkola promującego zdrowie na konferencję PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE POTRZEBĄ NASZYCH CZASÓW.

10 marca 2018 roku  o godz. 11.00 zapraszamy na  wernisaż wystawy Małgorzaty Techner.

więcej...

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych szkół/przedszkoli z terenu województwa w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE w okresie do końca października 2019 r.

więcej...     list polecający MEN...

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na konferencję Mój (nie)przyjaciel smartfon, która odbędzie się 22 marca (tj. czwartek, godz. 14.30) w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji.
Patronat honorowy nad konferencją objęli:

  • Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
  • Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Konferencja jest bezpłatna i adresowana do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, wizytatorów Kuratorium Oświaty,  nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli.
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy są możliwe tylko przez formularz zgłoszeniowy.
Dla osób, które chcą wiedzieć więcej: programregulamin.
Miejsce spotkania: sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz
Uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w konferencji.
Kontakt z organizatorem: Robert Preus, rp@cen.bydgoszcz.pl, tel. 603 365 324

Instytut Nowych Technologii w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk zapraszają uczniów do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, której głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi. Olimpiada sfinansowana jest z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest przeznaczona dla młodzieży szkół średnich z całej Polski. Program merytoryczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach (dotyczy Podstawy programowej kształcenia w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik rachunkowości). Podczas 3 etapów konkursu, uczniowie szkół średnich będą walczyć o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

ulotka...      o olimpiadzie...     harmonogram...     załącznik...

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd