ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

-przykłady zadań z planimetrii,
w których istotną rolę odgrywa spostrzegawczość

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 6 kwietnia 2017 r. (czwartek, 15.30-19.15) organizuje szkolenie dla nauczycieli matematyki szkół  ponadgimnazjalnych p.n. Dorysuj, a stanie się łatwe-przykłady zadań z planimetrii, w których istotną rolę odgrywa spostrzegawczość. Zajęcia poprowadzi starszy ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi-pan Henryk Dąbrowski. Szkolenie odbędzie się w Instytucie Matematyki UKW w Bydgoszczy,  Plac Weyssenhoffa 11, sala 101. Proszę przynieść cyrkiel i liniał.

Koszt szkolenia: 50 zł płatne przelewem na nr konta bankowego  Bank PKO BP SA O/Bydgoszcz  21 1020 1462 0000 7202 0220 0319. Dowód wpłaty proszę przynieść na szkolenie.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zapisy są możliwe tylko przez formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/oLLzPj79uooRIeO22.
Organizator: Ewa Ludwikowska,  e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy organizuje od 30.09.2017 roku do 8.10.2017 roku wizytę studyjną w Hiszpanii: Program edukacyjny  Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczyciela.
Tematyka wyjazdu jest związana z poznaniem systemu szkolnictwa w Hiszpanii, rozwojem zawodowym nauczycieli oraz wymianą doświadczeń nauczycieli hiszpańskich i polskich. Program wyjazdu obejmuje m. in. zagadnienia z zakresu: funkcjonowania przedszkoli, szkół i palcówek oświatowych w Hiszpanii, zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli w Hiszpanii.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Iloną Zduńczuk, ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl, tel. 52 349 31 50 wew. 37

Więcej...           Szczegółowy program........

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  zaprasza  do konkursu na zaprojektowanie gry dydaktycznej, której motywem przewodnim są drzewa: GRAby, dęby, jodły, świerki… . Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej ...         Regulamin konkursu...

Zapraszamy nauczycieli do udziału w konkursie na autorską pracę konkursową zawierającą propozycję zajęć z wykorzystaniem Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którzy przez co najmniej jeden semestr korzystali z EPJ w swojej pracy dydaktycznej. Termin składania prac konkursowych został przedłużony do dnia 31 marca 2017.

Więcej...

filmnotekaJak wykorzystywać film do realizacji zadań wychowawczych, eksperymentów i innowacji pedagogicznych, oraz jak pozyskać środki na swoje działania dowiedzą się uczestnicy 4. edycji kursu „Edukacja filmowa – nowe wyzwania”. Mogą się do niego zgłaszać nauczyciele, wychowawcy, bibliotekarze, animatorzy, którzy znają już podstawy edukacji filmowej i chcą poszerzyć spektrum działań z filmem na swoich zajęciach. Oferujemy im trzy moduły, pozwalające lepiej poznać i prowadzić edukację filmową: Film a wychowanie, Eksperymenty i innowacje w edukacji filmowej, Projekt od A do Z - jak napisać wniosek, zdobyć dotację i zrealizować projekt. Oprócz tego każdy uczestnik kursu otrzyma profesjonalną opieką mentora oraz całe mnóstwo dobrych praktyk i narzędzi edukacji filmowej do przećwiczenia i wdrożenia. Uczestnicy pracują na platformie internetowej, w trakcie kursu realizują zadania po opieką specjalistów w oparciu o trzymane narzędzia i instrukcje. Zaliczenie kursu kończy się otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie. Zapisywać się można jeszcze tylko do 26 marca 2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie www.filmoteka.ceo.org.pl

Więcej...

8 marca 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy odbyła się gala podsumowująca etap rejonowy V edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego  o Wielkich Polakach: Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim – obecność i dziedzictwo organizowanego przez Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku dla gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej...

28 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy odbył się II etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Do II etapu zakwalifikowało się 9 zespołów z 8 szkół. Zespołem rekomendowanym do III etapu Olimpiady jest zespół, który otrzymał najwyższą liczbę punktów:  Edyta Hejman  i Tadeusz Wendt z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Rodzinie  zakwalifikował zespół  do III etapu Olimpiady. Finał  odbędzie się  w Olsztynie 5 kwietnia br. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Więcej...

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z wychowawcami do udziału w Ogólnopolskim Dniu Otwartym dla Dziewczyn oraz akcji Dziewczyny na politechniki!, które po raz pierwszy odbędą się w Bydgoszczy na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (Fordon).

Więcej...

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa i udostępnienie go wszystkim nauczycielom i pracownikom oświatowym szkół i placówek. Jednocześnie przypominam, że jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

  • tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
  • tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
  • tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.
  • Zachęcam również do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl

Więcej....

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

 

informator str tyt