Powrót do wyboru tematów

Organizator: Krystyna Karpińska
Email: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl
Liczba godzin: 4
Termin rejestracji: 21.10.2019r.
Koszt: 0*


Brak miejsc.