Powrót do wyboru tematów

Organizator: Grażyna Szczepańczyk
Email: grazyna.szczepanczyk@cen.bydgoszcz.pl
Liczba godzin: 3
Termin rejestracji: 8.03.2019
Koszt: 25 zł*


Brak miejsc.