Notice: Undefined variable: cele in /cen/informator/formy/zarejestruj_konf.php on line 54

Notice: Undefined variable: temat in /cen/informator/formy/zarejestruj_konf.php on line 66
Panel rejestracyjny na formy kształcenia
Powrót do wyboru tematów

Organizator:
Notice: Undefined variable: organizator in /cen/informator/formy/zarejestruj_konf.php on line 77

Email:
Notice: Undefined variable: email in /cen/informator/formy/zarejestruj_konf.php on line 78

Liczba godzin:
Notice: Undefined variable: lgodz in /cen/informator/formy/zarejestruj_konf.php on line 93

Termin rejestracji:
Notice: Undefined variable: termin in /cen/informator/formy/zarejestruj_konf.php on line 94


Notice: Undefined variable: koszt in /cen/informator/formy/zarejestruj_konf.php on line 97

Notice: Undefined variable: koszt in /cen/informator/formy/zarejestruj_konf.php on line 98
Koszt:Notice: Undefined variable: lmiejsc in /cen/informator/formy/zarejestruj_konf.php on line 105
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza

Wysłanie formularza jest możliwe tylko po zaznaczeniu obydwu poniższych pól:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. poz. 1000 oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rejestracji na wybraną formę szkoleniową.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z siedzibą ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej TUTAJ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9 w celu przesyłania treści związanych z naborem
i uczestnictwem w innych formach doskonalenia nauczycieli.