Powrót do wyboru tematów

1. JAK UCZYĆ, ŻEBY NAUCZYĆ? NOWE METODY NAUCZANIA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

2. TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA

3. Jak motywować uczniów do nauki?

4. Jak rozbudzić wewnętrzną motywację ucznia do podejmowania wyzwań edukacyjnych?

5. Jak wdrażać uczniów do procesu samokształcenia?

6. Gry dydaktyczne jako sposób nauczania-uczenia się

7. Aktywizujące metody nauczania w kształceniu ogólnym i zawodowym - 19.11.2018