Powrót do wyboru tematów

1. WYKORZYSTYWANIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

2. PORTFOLIO JAKO SKUTECZNA METODA DOSKONALENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

3. METODA TEKSTU PRZEWODNIEGO W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

4. METODOLOGIA BUDOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

5. PLANOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO NA PODSTAWIE PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA ZAWODÓW

6. RODZAJE, OBSZARY I FORMY WSPÓŁPRACY SZKOŁY I POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. ANALIZA PRZYPADKU.