Powrót do wyboru tematów

1. ANKIETY I SONDY – INTERAKTYWNE NARZĘDZIA DO ZBIERANIA INFORMACJI OD UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

2. WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ SMART BOARD NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH