Powrót do wyboru tematów

1. Program „Przyjaciele Zippiego”

2. Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej

3. Strażnicy uśmiechu 1 w klasach I-III

4. WYKORZYSTYWANIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

5. PORTFOLIO JAKO SKUTECZNA METODA DOSKONALENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

6. METODA TEKSTU PRZEWODNIEGO W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

7. METODOLOGIA BUDOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

8. PLANOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO NA PODSTAWIE PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA ZAWODÓW

9. RODZAJE, OBSZARY I FORMY WSPÓŁPRACY SZKOŁY I POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. ANALIZA PRZYPADKU.