Powrót do wyboru tematów

1. PODSTAWY OLIGOFRENOPEDAGOGIKI DLA NAUCZYCIELI

2. DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

3. DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI AUTYSTYCZNYCH

4. ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

5. PRACA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM

6. KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA

7. DZIECKO Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ (ZPO_DRZYCIM)