Powrót do wyboru tematów

1. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W  WYCHOWANIU FIZYCZNYM

2. PIŁKA SIATKOWA W SZKOLE

3. NORDIC WALKING – MARSZ Z KIJAMI PO ZDROWIE

4. REKREACJA ROWEROWA W SZKOLE

5. GRY I ZABAWY RUCHOWE

6. TRENING FUNKCJONALNY W SZKOLE