Powrót do wyboru tematów

1. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W ŚRODOWISKU SCRATCH

2. NAUKA PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO

3. NAUKA PROGRAMOWANIA W JĘZYKU PYTHON

4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W C++

5. WYKORZYSTANIE CHMURY KOMPUTEROWEJ W PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

6. MOBILNA EDUKACJA. JAK WYKORZYSTAĆ MOBILNE URZĄDZENIA I APLIKACJE NA  LEKCJACH?

7. SYSTEM BIUROWY OFFICE 365 W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

8. TWORZENIE INTERAKTYWNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

9. WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

10. INTERAKTYWNE APLIKACJE EDUKACYJNE W LEARNINGAPPS

11. INNOWACYJNE PREZENTACJE W PREZI

12. ANKIETY I SONDY – INTERAKTYWNE NARZĘDZIA DO ZBIERANIA INFORMACJI OD UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

13. WYKORZYSTANIE KODÓW QR W EDUKACJI

14. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE

15. BUDOWA WITRYNY INTERNETOWEJ W OPARCIU O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS)

16. ROBOTYKA W SZKOLE