Powrót do wyboru tematów

1. Pokazywane i rysowane wierszyki, czyli jak rozwijać mowę oraz pamięć dziecka

2. NAUKA CZYTANIA METODĄ SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNĄ

3. NAUKA CZYTANIA PRZYGODĄ

4. KOCHAM CIĘ, KSIĄŻKO - O ROZWIJANIU ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH NA WESOŁO

5. Teatrzyk kamishibai - niezwykłe opowieści

6. Jak przygotować dziecko do prawidłowego rysowania i pisania, wykorzystując niekonwencjonalne środki dydaktyczne?

7. OD KREŚLENIA PIERWSZYCH ZNAKÓW DO ŚWIADOMEGO PISANIA

8. Zabawy ekologiczne w przedszkolu

9. PROSTE DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE

10. Z czego zrobionyjest świat? jak rozwijać myślenie naukowe od najmłodszych lat

11. Archeologia dla najmłodszych

12. PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE MATEMATYKI

13. Matematyka w ruchu

14. OD KONSTRUKCJI Z KLOCKÓW DO INTELIGENCJI WIZUALNO-PRZESTRZENNEJ

15. MYŚLĘ, WIĘC... ROZWIĄZUJĘ ZADANIA

16. ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ -NAJMŁODSI W ŚWIECIE PROGRAMOWANIA

17. TABLICA INTERAKTYWNA W PRZEDSZKOLU

18. Edukacja muzyczna małego dziecka

19. Aktywne słuchanie muzyki z wykorzystaniem koncepcji batii starauss

20. Polskie tańce narodowe, i wybrane tańce ludowe

21. Arteterapia i muzykoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

22. Trudności w nauce i zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie teorii integracji sensorycznej

23. ZABAWY PRZECIWDZIAŁAJĄCE ZŁOŚCI I AGRESJI

24. Kolor, dźwięk i słowo, czyli zabawy wspierające rozwój dziecka

25. Nadpobudliwe czy nieposłuszne?

26. STYMULACJA ROZWOJU DZIECKA Z ZASTOSOWANIEM METODY WERONIKI SHERBORNE

27. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

28. Metoda projektów w przedszkolu

29. METODA PROJEKTÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

30. PLAN DALTOŃSKI SPOSOBEM NA SAMODZIELNOŚĆ DZIECI

31. RÓŻNE DZIECI - JEDNA KLASA

32. PEDAGOGIKA ZABAWY W SZKOLNEJ PRAKTYCE

33. METODY I TECHNIKI AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIEĆMI I DOROSŁYMI

34. WARTOŚCI W ŚWIECIE DZIECKA

35. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE DZIŚ - SPOŁECZEŃSTWO Z TRADYCJAMI JUTRO

36. SPADKOBIERCY TRADYCJI POKOLENIU Z

37. Konstruowanie programów edukacyjnych

38. Program „przyjaciele zippiego

39. Uczymy myślenia - narzędzia toc w edukacji małego dziecka

40. Współpraca z rodzicami

41. SIĘGNIJ PO KSIĄŻKĘ - sieć współpracy

42. PO CO DZIURA W MOŚCIE, czyli proste doświadczenia dla dzieci odsłaniające tajniki konstrukcji budowlanych

43. SIĘGNIJ PO KSIĄŻKĘ, czyli o rozwijaniu zainteresowań czytelniczych