Powrót do wyboru tematów

1. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH /CURRENT TENDENCIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

2. JĘZYK ANGIELSKI DLA NAJMŁODSZYCH /TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

3. AKTYWNA PRACA Z TEKSTEM NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO /ACTIVE TEXTBASED TECHNIQUES IN THE ENGLISH CLASSROOM

4. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO  ANGIELSKU / TEACHING ENGLISH IN  ENGLISH

5. ROZWIJANIE PRODUKTYWNYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO /DEVELOPING PRODUCTIVE LANGUAGE SKILLS – PREPARATION FOR THE MATURA EXAM

6. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W PROCESIE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / FORMATIVE ASSESSMENT IN THE PROCESS OF LEARNING AND TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

7. NARZĘDZIA INTERNETOWE W PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / INTERNET TOOLS IN  EFL LEARNING AND TEACHING

8. PRACA Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

9. PRACA Z UCZNIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

10. DOBRA LEKCJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO /GUTER DAF-UNTERRICHT

11. ROZWIJANIE PRODUKTYWNYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH NA  LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO /ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVEN SPRACHFERTIGKEITEN – IM DAF UNTERRICHT

12. METODY AKTYWIZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / AKTIVIERENDE METHODEN IM DAF-UNTERRICHT

13. ROZWIJANIE KOMPETENCJI INTERKULTUROWEJ / ENTWICKLUNG DER INTERKULTURELLEN KOMPETENZ IM DAF-UNTERRICHT

14. JĘZYK KOMUNIKACJI NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / DEUTSCHUNTERRICHT AUF DEUTSCH

15. INTEGRACJA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / INTEGRIERUNG DER EINZELNEN FERTIGKEITEN IM DAF-UNTERRICHT

16. KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA WSZYSTKICH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA