Powrót do wyboru tematów

1. Ocenianie kształtujące na lekcjach chemii

2. „Młody odkrywca” - jak rozwijać kompetencje badawcze ucznia na zajęciach pozalekcyjnych w obszarze nauk ścisłych

3. Doświadczenia i eksperymenty w pracy nauczyciela chemii

4. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM

5. PIŁKA SIATKOWA W SZKOLE

6. NORDIC WALKING - MARSZ Z KIJAMI PO ZDROWIE

7. REKREACJA ROWEROWA W SZKOLE

8. GRY I ZABAWY RUCHOWE RÓŻNYCH KULTUR

9. TRENING FUNKCJONALNY W SZKOLE

10. SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

11. VADEMECUM NAUCZYCIELA CHEMII

12. Jak tworzyć nowe media za pomocą urządzeń mobilnych - sposób na realizację projektów edukacyjnych.