Powrót do wyboru tematów

1. PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

2. SPOSÓB NA LEKTURĘ NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

3. DOBRA LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

4. DZIAŁANIA TEKSTOTWÓRCZE W KONTEKŚCIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

5. NAUKA O JĘZYKU W KONTEKŚCIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

6. JAK REDAGOWAĆ WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNĄ?

7. JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO USTNEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO?

8. MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

9. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE I JEGO ROLA W DYDAKTYCE JĘZYKA POLSKIEGO

10. JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM DYSLEKTYCZNYM?

11. JAK DOSKONALIĆ UMIEJETNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM NA RÓŻNYCH POZIOMACH EDUKACYJNYCH?

12. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII I SZTUKI ORAZ NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

13. O TRUDNEJ SZTUCE PRZEKONYWANIA I DYSKUSJI

14. RETORYKA NA CO DZIEŃ, CZYLI UCZEŃ JAKO UCZESTNIK DIALOGU

15. GRY DYDAKTYCZNE W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ