Powrót do wyboru tematów

1. Egzamin ósmoklasisty z matematyki

2. Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela matematyki szkoły podstawowej?

3. Metoda eksperymentu w nauczaniu matematyki

4. Podstawa programowa z matematyki w szkole ponadpodstawowej

5. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH / CURRENT TENDENCIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

6. JĘZYK ANGIELSKI DLA NAJMŁODSZYCH / TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

7. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

8. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO ANGIELSKU / TEACHING ENGLISH IN ENGLISH

9. ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO/ DEVELOPING LANGUAGE SKILLS -PREPARATION FOR THE MATURA EXAM

10. FORMATIVE ASSESSMENT IN THE PROCESS OF LEARNING AND TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE / OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W PROCESIE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

11. NARZĘDZIA INTERNETOWE W PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / INTERNET TOOLS IN EFL LEARNING AND TEACHING

12. PRACA Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

13. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

14. DOBRA LEKCJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO / GUTER DAF-UNTERRICHT

15. FORMATIVE BEURTEILUNG IM DaF-UNTERRICHT / OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

16. ROZWIJANIE PRODUKTYWNYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO /ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVEN SPRACHFERTIGKEITEN IM DAF-UNTERRICHT

17. METODY AKTYWIZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / AKTIVIERENDE METHODEN IM DAF-UNTERRICHT

18. ROZWIJANIE KOMPETENCJI INTERKULTUROWEJ / ENTWICKLUNG DER INTERKULTURELLEN KOMPETENZ IM DAF-UNTERRICHT

19. JĘZYK KOMUNIKACJI NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / DEUTSCHUNTERRICHT AUF DEUTSCH

20. INTEGRACJA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO / INTEGRIERUNG DER EINZELNEN FERTIGKEITEN IM DAFUNTERRICHT

21. KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA NAUCZYCIELI NA POZIOMIE A1 CZ. II

22. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI - POZIOM A2+ (CZĘŚĆ 2)

23. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI - POZIOM B1 (CZĘŚĆ 2)

24. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI - POZIOM C1+ (CZĘŚĆ 2)

25. ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA JĘZYKA OBCEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

26. SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

27. EGZAMIN ZEWNĘTRZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW VIII KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA DO TEGO EGZAMINU

28. Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego

29. Forum Praktyków „Samodzielność i kreatywność w uczeniu się języków obcych"

30. FORUM PRAKTYKÓW „SAMODZIELNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ W UCZENIU SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH"

31. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

32. Nowatorskie podejście do nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych z wykorzystaniem transferu językowego. Jak zainteresować i zmotywować do nauki pokolenie C?

33. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (TUCHOLA)

34. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

35. VADEMECUM NAUCZYCIELA MATEMATYKI - wdrażanie nowej podstawy programowej

36. MATURA Z MATEMATYKI 2019

37. JAK TWORZYĆ NOWE MEDIA ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ MOBILNYCH - SPOSÓB NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH - MATEMATYKA

38. TAJEMNICE MYŚLENIA MATEMATYCZNEGO: DLACZEGO NIE WSZYSTKIE DZIECI LUBIĄ MATEMATYKĘ? TORUŃ