Powrót do wyboru tematów

1. METODY I TECHNIKI PRZYDATNE W REALIZACJI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

2. PROJEKTOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

3. OBSERWACJE I EKSPERYMENTY W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

4. WARSZTAT PRACY POCZĄTKUJĄCEGO NAUCZYCIELA

5. PROJEKTOWANIE ZMIAN W SYSTEMIE DYDAKTYCZNYM NAUCZYCIELA BIOLOGII NA PODSTAWIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

6. KSZTAŁCENIE WYPRZEDZAJĄCE NA  LEKCJACH GEOGRAFII

7. ROZUMOWE NAUCZANIE - UCZENIE SIĘ GEOGRAFII

8. OPRACOWANIE WŁASNEGO PROGRAMU NAUCZANIA Z GEOGRAFII