Powrót do wyboru tematów

1. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO

2. Jak redagować wypowiedź argumentacyjną?

3. Retoryka na co dzień, czyli uczeń jako uczestnik dialogu

4. Działania tekstotwórcze w kontekście nowej podstawy programowej

5. Jak uczyć gramatyki w szkole podstawowej?

6. Sposób na lekturę na lekcjach języka polskiego

7. Matura 2019 - wskazówki do pracy dla refleksyjnego nauczyciela

8. Od analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego do poprawy efektów kształcenia

9. Nowa podstawa programowa języka polskiego w szkole ponadpodstawowej -zadania nauczyciela i zespołu przedmiotowego

10. Tutoring w edukacji polonistycznej

11. Jak mówić o wartościach na lekcjach języka polskiego?

12. Ocenianie kształtujące i jego rola w dydaktyce języka polskiego

13. Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

14. PLANOWANIE PRACY NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

15. Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2018. Wskazówki do dalszej pracy

16. EGZAMIN ZEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW VIII KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA DO TEGO EGZAMINU

17. AKTYWIZACJA MYŚLENIA I KONCENTRACJI UWAGI NA ZAJĘCIACH JĘZYKA POLSKIEGO PRZY WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELEM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO