Powrót do wyboru tematów

1. MOJE FINANSE. PROGRAM EDUKACYJNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ TREŚCI NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2. MOTYWUJĄCA FUNKCJA GIER DYDAKTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE SYMULACJI „ZARZĄDZANIE FIRMĄ -JA TITAN"