Powrót do wyboru tematów

1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ, IMPREZ POZA TERENEM SZKOŁY, WYJŚĆ GRUPOWYCH I WYCIECZEK W KONTEKŚCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUCZYCIELI

2. Projektowanie zmian w systemie dydaktycznym nauczyciela biologii na podstawie wyników egzaminu maturalnego

3. Obserwacje i eksperymenty w nowej podstawie programowej

4. Metoda problemowa w nauczaniu-uczeniu się biologii

5. Jak kształtować kompetencje kluczowe na lekcjach przyrody i biologii

6. Escape room w edukacji przyrodniczej

7. KSZTAŁCENIE WYPRZEDZAJĄCE NA LEKCJACH GEOGRAFII

8. ROZUMOWE NAUCZANIE-UCZENIE SIĘ GEOGRAFII

9. OPRACOWANIE WŁASNEGO PROGRAMU NAUCZANIA Z GEOGRAFII

10. PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELA PRZYRODY Z UWZGLĘDNIENIEM KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

11. Ogólne założenia zmian i oczekiwane efekty kształcenia geograficznego w szkole ponadpodstawowej

12. SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI GEOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

13. SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZYRODY

14. SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI GEOGRAFII SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

15. Tworzymy spis umiejętności uczniów do wymagań zapisanych w podstawie programowej

16. KOMPETENCJE KLUCZOWE NA LEKCJACH PRZYRODY

17. SPOTKANIE Z EKSPERYMENTEM PRZYRODNICZYM

18. DOŚWIADCZENIA I OBSERWACJE PRZYRODNICZE Z WYKORZYSTANIEM CZUJNIKÓW PASCO

19. Eksperyment przyrodniczy, czyli uczenie się przez działanie

20. WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z BIOLOGII