Powrót do wyboru tematów

1. Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych

2. Nadpobudliwość psychoruchowa

3. ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem dysfunkcyjnym

5. Specyficzne zaburzenia rozwoju języka

6. Wczesna interwencja logopedyczna

7. Objawy zaburzeń rozwojowych w świetle profilaktyki logopedycznej

8. JĘZYK „ŻYRAFY W SZKOLE -POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY W PRAKTYCE SZKOLNEJ

9. BEHAWIORALNA MODYFIKACJA TRUDNYCH ZACHOWAŃ

10. Higiena głosu - podstawowe zasady

11. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

12. WYCHOWAWCY I RODZICE - ZASADY SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY

13. TRUDNY UCZEŃ - TRUDNA KLASA

14. Program ogólnopolski: szkoła dla rodziców i wychowawców

15. ABC SKUTECZNEGO WYCHOWAWCY

16. Sekrety autoprezentacji i efektywnego wystąpienia publicznego

17. AKADEMIA DOBRYCH MANIER- wychowawcy i nauczyciele (warsztaty)

18. Warto mediować

19. BEZPIECZNA BYDGOSZCZANKA (GRUPA II)

20. BEZPIECZNA BYDGOSZCZANKA (GRUPA III)

21. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

22. ODŻYWIANIE MÓZGU, CZYLI DIETA NA SZÓSTKĘ

23. MÓZG JAKO ORGAN SPOŁECZNY

24. WIOSENNE POPOŁUDNIE W MUZEUM