Powrót do wyboru tematów

1. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

2. DOSKONALENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI W ZAKRESIE OCENIANIA

3. JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA, STOSUJĄC RÓŻNE SPOSOBY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH?

4. JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO SAMOOCENY I OCENY KOLEŻEŃSKIEJ?

5. KOMPUTER W POMIARZE DYDAKTYCZNYM I OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM

6. INFORMACJA ZWROTNA STAŁYM ELEMENTEM WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA