Powrót do wyboru tematów

1. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

2. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

3. ABC PRACY NOWO POWOŁANEGO DYREKTORA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA

4. PODSUMOWANIE PÓŁROCZNEJ PRACY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI NA ZEBRANIU RADY PEDAGOGICZNEJ

5. PODSUMOWANIE ROCZNEJ PRACY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NADZORU PEDAGOGICZNEGO

6. PLANOWANIE I OBSERWACJA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO NA PRZYKŁADZIE LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO