Powrót do wyboru tematów

1. KURS DLA KANDYDATÓW NA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

2. ABC PRACY DYREKTORA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA

3. DOBRA LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO/ A GOOD LESSON OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

4. VADEMECUM NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

5. OPIEKUN STAŻU

6. AWANS ZAWODOWY - NAUCZYCIEL STAŻYSTA

7. AWANS ZAWODOWY - NAUCZYCIEL MIANOWANY

8. AWANS ZAWODOWY - NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

9. PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

10. EGZAMIN NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

11. PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

12. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

13. KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE WCZESNEGO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

14. INFORMACJA ZWROTNA STAŁYM ELEMENTEM WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

15. INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

16. AKTYWIZUJĄCE METODY NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

17. METODA TEKSTU PRZEWODNIEGO W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

18. WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

19. METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA

20. JEDNYM GŁOSEM O WARTOŚCIACH

21. RUCH, DZIAŁANIE, HUMOR - NEURODYDAKTYKA W PRAKTYCE

22. NAUKA PROGRAMOWANIA PRZEZ ZABAWĘ - CZ.I

23. NAUKA PROGRAMOWANIA PRZEZ ZABAWĘ - CZ.II

24. PREZENTACJE W PREZI

25. INTERAKTYWNE APLIKACJE EDUKACYJNE W LEARNINGAPPS

26. Zagrożenia internetowe młodzieży - działania szkoły

27. OBRONA KONIECZNA I STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI

28. WODA - DLACZEGO WARTO JĄ PIĆ?

29. JEM JAK MISTRZ!

30. INAUGURACJA X EDYCJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW