Powrót do wyboru tematów

1. KURS DLA KANDYDATÓW NA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

2. ABC PRACY DYREKTORA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA

3. DOBRA LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO/ A GOOD LESSON OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

4. VADEMECUM NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

5. OPIEKUN STAŻU

6. AWANS ZAWODOWY - NAUCZYCIEL STAŻYSTA

7. AWANS ZAWODOWY - NAUCZYCIEL MIANOWANY

8. AWANS ZAWODOWY - NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

9. PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

10. EGZAMIN NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

11. PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

12. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

13. KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE WCZESNEGO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

14. KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

15. INFORMACJA ZWROTNA STAŁYM ELEMENTEM WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

16. INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

17. AKTYWIZUJĄCE METODY NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

18. METODA TEKSTU PRZEWODNIEGO W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

19. WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

20. METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA

21. JEDNYM GŁOSEM O WARTOŚCIACH

22. RUCH, DZIAŁANIE, HUMOR - NEURODYDAKTYKA W PRAKTYCE

23. NAUKA PROGRAMOWANIA PRZEZ ZABAWĘ - CZ.I

24. NAUKA PROGRAMOWANIA PRZEZ ZABAWĘ - CZ.II

25. PREZENTACJE W PREZI

26. INTERAKTYWNE APLIKACJE EDUKACYJNE W LEARNINGAPPS

27. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE

28. OBRONA KONIECZNA I STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI

29. WODA - DLACZEGO WARTO JĄ PIĆ?

30. JEM JAK MISTRZ!

31. INAUGURACJA X EDYCJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW