CEN Bydgoszcz 6        


A A A

 17 września 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyły się warsztaty Ceremoniał szkolny, poczet flagowy i poczet sztandarowy. Było to kolejne działanie realizujące kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie Wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

szczegóły


 

 

17 września 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy została uroczyście odsłonięta tablica upamiętniająca 155 lat działalności oświatowej w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 9. Tablica została zamontowana na południowej ścianie budynku, a jej odsłonięcia dokonał Robert Preus dyrektor KPCEN w Bydgoszczy w obecności pracowników placówki. Sprzed budynku wszyscy przeszli do auli, w której wykład na temat historii i architektury budynku wygłosił Robert Grzybowski nauczyciel konsultant KPCEN
w Bydgoszczy. Głos zabrał także dyrektor Robert Preus.

Podczas uroczystości podkreślano znaczenie szkół funkcjonujących w obiekcie oraz placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Wspominano znanych i zasłużonych nauczycieli, m.in. H. Bergera, M. Kowalską, J. Witka, T. Tarkowskiego, R. Kuczmę, K. Koniecznego,
Z. Węgierskiego, J. Zastempowskiego, nauczycieli akademickich m.in. prof. W. Jastrzębskiego, prof. E. Trempałę, prof. H. Muszyńskiego. Podkreślano także wysoki poziom nauczania w istniejących tu szkołach, które wykształciły przyszłych kupców, sprzedawców, geodetów, architektów, inżynierów, np. E. Obiałę (budowniczego stadionów w Sydney i Londynie), wykładowców, np. prof. dr hab. inż. M. Barlika (członka Polskiej Akademii Nauk),  mgr. inż. J. Albina (do 2006 r. Głównego Geodetę Kraju
i Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii). 

Zwrócono także uwagę na zasługi edukacyjne dla województwa kujawsko-pomorskiego ośrodków kształcenia i doskonalenia nauczycieli funkcjonujących w obiekcie przy ulicy Jagiellońskiej 9 w latach 1968-2019.

 


 

16 września 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy gościła delegacja oświatowa z Ukrainy, z obwodu chersońskiego. Było to wydarzenie zorganizowane w ramach wizyty studyjnej realizowanej  przez Fundację Solidarności Międzynarodowej na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spotkanie prowadziła Pani Wiesława Tomasiak-Wyszyńska nauczyciel konsultant Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania KPCEN w Bydgoszczy. Gości z Ukrainy przywitał Robert Preus dyrektor placówki. Grażyna Szczepańczyk, Krystyna Karpińska i Jan Szczepańczyk prezentowali grupie ukraińskich dyrektorów szkół, kierowników wydziałów oświaty oraz ośrodków metodycznych ofertę szkoleniową i główne kierunki działań naszej placówki. Przedstawiciele z Ukrainy zwiedzali pracownie przedmiotowe. Spotkaniu towarzyszyła serdeczna, przyjacielska atmosfera. Goście otrzymali upominki - Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz inne materiały promocyjne związane z Bydgoszczą i województwem kujawsko-pomorskim. Obie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy.


 

11 września 2019 roku odbyło się spotkanie, podczas którego Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przekazało  nieodpłatnie pracownię mobilną Pasco kolejnej szkole naszego województwa. Podczas spotkania  Robert  Preus dyrektor  KPCEN w Bydgoszczy podpisał umowę użyczenia pracowni mobilnej z Agnieszką  Senską-Szalą  dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kozielcu. W ramach umowy szkoła otrzymała sprzęt umożliwiający prowadzenie obserwacji i eksperymentów przyrodniczych, m.in. aparat  fotograficzny, kamerę  cyfrową, mikroskopy, notebooki oraz zestawy czujników Pasco.

Wydarzenie stanowi kontynuację projektu  e-Usługi - e-Organizacja; pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego RPO WK-P OŚ PRIORYTETOWA IV DZIAŁANIE 4.2. Moduł e-Edukacja.

Podpisanie umowy uzyczenia pracowni mobilnej pomiędzy KP CEN w Bydgoszczy a SP w Kozielcu    Pracownia mobilna


 

 

Logo II wojna kolorKujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy włączyło się w uroczystości związane z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W dniu 4 września 2019 roku o godz. 11.00 w auli KPCEN zgromadzili się: Jerzy Kowalik doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Andrzej Kubiak  Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Daniela Krzyżelewska starszy wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Dorota Rezmer reprezentująca Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Barbara Belicka z Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”, przedstawiciele Wydziału Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Biura Ochrony Przyrody Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, dyrekcja i pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

szczegóły     fotorelacja


 

Our website is protected by DMC Firewall!