CEN Bydgoszcz 6        


A A A

rhythm 78387 1920

Jest jeszcze okazja, aby podnieść swoje kompetencje z pracy online na platformach:

Wakelet.com, Wordwall.net, Biteable.com, Padllet, Canva.  

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na szkolenie online już 19 listopada

o godzinie 17.00.

 

zapisy

 

 

united 3026204 1920KPCEN w Bydgoszczy zaprasza na 2-godzinne warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego Narzędzia internetowe w pracy dydaktycznej nauczyciela języka angielskiego / Internet tools in EFL learning and teaching, które będą miały miejsce 19 listopadaw godz. 16:00-17:30, na platformie ClickMeeting. Warsztaty odbędą się w języku angielskim, a ich program obejmuje narzędzia online przydatne do efektywnego rozwijania czterech sprawności językowych.
Koszt warsztatów 40 zł. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje dotyczące dostępu do szkolenia oraz zaświadczenie po jego ukończeniu. Liczba miejsc ograniczona. 
Dodatkowe informacje: Justyna Adamska justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl
 

 

22 października br. miało miejsce wirtualne spotkanie zatytułowane Jak realizować nową podstawę programową z wychowania fizycznego w kształceniu zdalnym. W przygotowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy webinarium brało udział ponad 20 nauczycieli z rejonu bydgoskiego. Poruszane kwestie prawne, realizacji podstawy programowej, sposoby przygotowywania materiałów oraz oceniania zdalnego w tak specyficznym przedmiocie jak wychowanie fizyczne spotkały się z pozytywnym odbiorem. Propozycje rozwiązań lekcji i narzędzia zachęcające uczniów do podejmowania aktywności fizycznej można wykorzystać od zaraz, a tego w obecnej sytuacji oczekują nauczyciele. Efektem spotkania będzie kolejne szkolenie dotyczące e-narzędzi w wychowaniu fizycznym.

 

 

 Nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na przełomie września i października przeprowadzili dla nauczycieli szkół podstawowych gminy Mogilno cykl warsztatów w zakresie stosowania eksperymentu naukowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W programie warsztatów pojawiły się takie zagadnienia, jak:

  • Zasady konstruktywizmu pedagogicznego
  • Idee Seymoura Paperta
  • Metoda IBSE
  • Czujniki Pasco.

   Jednocześnie przeprowadzono wiele ciekawych doświadczeń i eksperymentów zarówno
z chemii, fizyki, biologii, jak i geografii. Ćwiczenia praktyczne poparte były częścią teoretyczną, w ten sposób uczestnicy poznali zasady stosowania metod naukowych. W trakcie prowadzenia doświadczeń formułowali cele, problemy i hipotezy badawcze, obserwowali, wnioskowali.
    Wiedza i umiejętności w zakresie stosowania metod naukowych pozwolą uczestnikom warsztatów  prowadzić zajęcia, podczas których uczniowie będą poznawać zjawiska i prawa przyrody poprzez doświadczenia i eksperymenty zgodne z metodą badawczą.
    W podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych zwrócono szczególną uwagę na wykorzystanie metody badawczej w procesie nauczania. Uwzględnienie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów  umożliwi osiągnięcie założonych w podstawie wymagań ogólnych i jednocześnie doskonalenie kompetencji kluczowych.
 W ten sposób rozwijamy umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego wśród uczniów, co jest jednym z głównych celów edukacji przyrodniczej.

Opracowanie: Wiesława Kitajgrodzka

 

 

Konsultanci regionalni Instytutu Badań Edukacyjnych przeprowadzili w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy warsztaty dla doradców zawodowych na temat ZSK. Marzanna Bogacka oraz Ziemowit Socha przybliżyli uczestnikom warsztatów, czym jest i po co powstał  Zintegrowany System Kwalifikacji, czym są kompetencje zawodowe, gdzie i jak je zdobywamy, co oznacza na świadectwach i dyplomach numer PRK (Polska Rama Kwalifikacji). Wysoka aktywność uczestników  jednoznacznie wskazywała na przydatność  w pracy doradcy zawodowego omawianych zagadnień. Wiedza o ZSK jest niezbędna i pomaga w procesie doradczym. Uczeń  powinien orientować się w potrzebach rynku pracy, znać  możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się oraz  być przygotowanym na ewentualne przekwalifikowanie się. Dopełnieniem warsztatów było omówienie przykładowego scenariusza zajęć  z zakresu ZSK  z możliwością jego modyfikacji i wykorzystania na zajęciach doradczych.

Opracowanie Wiesława Kitajgrodzka

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!