CEN Bydgoszcz 6        


A A A

 

Konsultanci regionalni Instytutu Badań Edukacyjnych przeprowadzili w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy warsztaty dla doradców zawodowych na temat ZSK. Marzanna Bogacka oraz Ziemowit Socha przybliżyli uczestnikom warsztatów, czym jest i po co powstał  Zintegrowany System Kwalifikacji, czym są kompetencje zawodowe, gdzie i jak je zdobywamy, co oznacza na świadectwach i dyplomach numer PRK (Polska Rama Kwalifikacji). Wysoka aktywność uczestników  jednoznacznie wskazywała na przydatność  w pracy doradcy zawodowego omawianych zagadnień. Wiedza o ZSK jest niezbędna i pomaga w procesie doradczym. Uczeń  powinien orientować się w potrzebach rynku pracy, znać  możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się oraz  być przygotowanym na ewentualne przekwalifikowanie się. Dopełnieniem warsztatów było omówienie przykładowego scenariusza zajęć  z zakresu ZSK  z możliwością jego modyfikacji i wykorzystania na zajęciach doradczych.

Opracowanie Wiesława Kitajgrodzka

 

Our website is protected by DMC Firewall!