CEN Bydgoszcz 6        


A A A

 

22 października br. miało miejsce wirtualne spotkanie zatytułowane Jak realizować nową podstawę programową z wychowania fizycznego w kształceniu zdalnym. W przygotowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy webinarium brało udział ponad 20 nauczycieli z rejonu bydgoskiego. Poruszane kwestie prawne, realizacji podstawy programowej, sposoby przygotowywania materiałów oraz oceniania zdalnego w tak specyficznym przedmiocie jak wychowanie fizyczne spotkały się z pozytywnym odbiorem. Propozycje rozwiązań lekcji i narzędzia zachęcające uczniów do podejmowania aktywności fizycznej można wykorzystać od zaraz, a tego w obecnej sytuacji oczekują nauczyciele. Efektem spotkania będzie kolejne szkolenie dotyczące e-narzędzi w wychowaniu fizycznym.

 

smok1Dnia 1 października został uruchomiony projekt rozpowszechnienia programu ekologicznego pt. "Czy to smok, czy smog? na sieć miejskich placówek edukacyjnych. W listopadzie będzie miała miejsce kolejna inauguracja „on-line” dla placówek edukacyjnych z poza Bydgoszczy, na które serdecznie zapraszamy. Organizatorami projektu jest Przedszkole nr 43 - promotor na rzecz dzieci,  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Bydgoszczy -  promotor na rzecz nauczycieli i Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy jako główny fundator pomocy dydaktycznych i upominków. Materiały edukacyjne są dostępne na zakładce projekty.

 

 Nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na przełomie września i października przeprowadzili dla nauczycieli szkół podstawowych gminy Mogilno cykl warsztatów w zakresie stosowania eksperymentu naukowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W programie warsztatów pojawiły się takie zagadnienia, jak:

  • Zasady konstruktywizmu pedagogicznego
  • Idee Seymoura Paperta
  • Metoda IBSE
  • Czujniki Pasco.

   Jednocześnie przeprowadzono wiele ciekawych doświadczeń i eksperymentów zarówno
z chemii, fizyki, biologii, jak i geografii. Ćwiczenia praktyczne poparte były częścią teoretyczną, w ten sposób uczestnicy poznali zasady stosowania metod naukowych. W trakcie prowadzenia doświadczeń formułowali cele, problemy i hipotezy badawcze, obserwowali, wnioskowali.
    Wiedza i umiejętności w zakresie stosowania metod naukowych pozwolą uczestnikom warsztatów  prowadzić zajęcia, podczas których uczniowie będą poznawać zjawiska i prawa przyrody poprzez doświadczenia i eksperymenty zgodne z metodą badawczą.
    W podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych zwrócono szczególną uwagę na wykorzystanie metody badawczej w procesie nauczania. Uwzględnienie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów  umożliwi osiągnięcie założonych w podstawie wymagań ogólnych i jednocześnie doskonalenie kompetencji kluczowych.
 W ten sposób rozwijamy umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego wśród uczniów, co jest jednym z głównych celów edukacji przyrodniczej.

Opracowanie: Wiesława Kitajgrodzka

 

 

Konsultanci regionalni Instytutu Badań Edukacyjnych przeprowadzili w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy warsztaty dla doradców zawodowych na temat ZSK. Marzanna Bogacka oraz Ziemowit Socha przybliżyli uczestnikom warsztatów, czym jest i po co powstał  Zintegrowany System Kwalifikacji, czym są kompetencje zawodowe, gdzie i jak je zdobywamy, co oznacza na świadectwach i dyplomach numer PRK (Polska Rama Kwalifikacji). Wysoka aktywność uczestników  jednoznacznie wskazywała na przydatność  w pracy doradcy zawodowego omawianych zagadnień. Wiedza o ZSK jest niezbędna i pomaga w procesie doradczym. Uczeń  powinien orientować się w potrzebach rynku pracy, znać  możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się oraz  być przygotowanym na ewentualne przekwalifikowanie się. Dopełnieniem warsztatów było omówienie przykładowego scenariusza zajęć  z zakresu ZSK  z możliwością jego modyfikacji i wykorzystania na zajęciach doradczych.

Opracowanie Wiesława Kitajgrodzka

 

abc 3523453 1920Zapraszam nauczycieli języków obcych m. Bydgoszcz na warsztaty online "Rozwijanie kreatywności ucznia poprzez możliwość  modyfikacji gier i zabaw językowych"  dnia 26.10.2020 r. od 17.00 do 19.00.
 
 
 
 
 
 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd