CEN Bydgoszcz 6        


A A A

Wspieramy dyrektorów i nauczycieli uwzględniając ich potrzeby edukacyjne.

 

NASZ PROFESJONALIZM I TWÓJ POTENCJAŁ GWARANTUJĄ SUKCES

O NAS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy prowadzi działalność edukacyjną na terenie miasta Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego.

Jesteśmy największą wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, liczby nauczycieli, których obejmujemy opieką merytoryczną, jak i liczby etatów dydaktycznych, które posiadamy.

Placówka obejmuje wsparciem blisko 50% nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego, to jest około 21 tysięcy.

Co nas wyróżnia?

 • Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
 • Od 2005 roku jesteśmy placówką akredytowaną (ponad 15 lat!), godną zaufania, która gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas usług, uprawnioną do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.
 • Każdego roku szkolimy ok. 10 tysięcy dyrektorów i nauczycieli szkół, którzy nam zaufali i realizują z nami zajęcia wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, realizacji podstaw programowych, przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Zatrudniamy najlepszych ekspertów, wieloletnich trenerów, wielokrotnie wyróżnianych nauczycieli konsultantów.
 • Służymy pomocą, wsparciem i odpowiadamy na bieżące potrzeby szkół, zarówno dydaktyczno-wychowawcze, jak i w zakresie prawa oświatowego.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół do współpracy i zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty zajęć.

 
PLANOWANE DZIAŁANIA W KUJAWSKO-POMORSKIM CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

KIERUNKI  POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

KONFERENCJE/SEMINARIA

 • Zadania świetlicy związane z wdrażaniem dziecka do świata wartości - konferencja dla wychowawców świetlic
 • Kształtowanie postaw poszanowania godności drugiego człowieka poprzez  eliminowanie zachowań agresywnych i przemocowych. Sposoby wsparcia nauczycieli i uczniów.

 

INNE DZIAŁANIA

 • Udział w programie profilaktyczno-alternatywnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego oraz Fundacji Tumult: SZTUKA WYBORU

 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

KONFERENCJE/SEMINARIA

 • Śpiewamy razem pieśni wojenne i wojskowe – wydarzenie z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej pod ogólnopolskim patronatem Muzeum II Wojny Światowej

 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Ceremoniał szkolny, poczet flagowy i poczet sztandarowy
 • Jednym głosem o wartościach
 • Wartości w świecie dziecka
 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości
 • Wychowanie patriotyczne dziś - społeczeństwo z tradycjami jutro
 • Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów
 • Program „Przyjaciele Zippiego”

 

INNE DZIAŁANIA

1. WOJEWÓDZKI KONKURS INTERDYSCYPLINARNY O WIELKICH POLAKACH 
2. św. Jan Paweł II na tle historii Polski w XX i XXI wieku
dla uczniów
3. 
klas VI - VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 organizowany w województwie kujawsko-pomorskim
4. 
Olimpiada Wiedzy o Rodzinie dla uczniów szkół ponadpodstawowych
5. 
Projekt edukacyjny ŻABI SKOK
6. 
Projket edukacyjny LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW
7. 
Projekt edukacyjny SEGREGUJEMY ODPADY OD NAJMŁODSZYCH LAT
8. 
Konkurs na scenariusz lekcji/zajęć do filmu pt. Piłsudski

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

KONFERENCJE/SEMINARIA

 • Szkolny doradca zawodowy – nowe wyzwania i nadzieje
 • Założenia nowej podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości
 • Jak tworzyć nowe media za pomocą urządzeń mobilnych - sposób na realizację matematyczno-przyrodniczych projektów edukacyjnych (przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia, matematyka)?
 • Wdrażanie podstawy programowej z geografii w szkole ponadpodstawowej
 • Vademecum nauczyciela matematyki – konferencja dla nauczyciela szkół ponadpodstawowych nt. nowej podstawy programowej
 • Vademecum nauczyciela chemii – konferencja dla nauczyciela szkół ponadpodstawowych nt. Nowej podstawy programowej
 • Informatyka w szkole ponadpodstawowej – konferencja dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadpodstawowych
 • Przyszłość edukacji polonistycznej wyznaczana nowymi podstawami programowymi. Planowanie pracy na lekcjach języka polskiego
 • Konferencje dla nauczycieli bibliotekarzy:
  Wybrane zagadnienia nowej podstawy programowej języka polskiego w aspekcie współpracy polonisty i nauczyciela bibliotekarza
  Podstawa programowa  a  działania edukacyjne nauczycieli  bibliotekarzy
 • I LABORATORIUM DALTOŃSKIE

 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Podstawa programowa z matematyki w szkole ponadpodstawowej
 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela matematyki szkoły podstawowej?
 • Ocenianie kształtujące na lekcjach chemii
 • “Młody odkrywca” - jak rozwijać kompetencje badawcze ucznia na zajęciach pozalekcyjnych w obszarze nauk ścisłych
 • Doświadczenia i eksperymenty w pracy nauczyciela chemii
 • Ocenianie kształtujące na lekcjach języka niemieckiego
 • Dobra lekcja języka niemieckiego
 • Strategie uczenia się języka niemieckiego
 • Współczesne tendencje w dydaktyce języków obcych
 • Wykorzystanie opowiadań i bajek na lekcji języka angielskiego
 • Dobra lekcja języka angielskiego
 • Jak się uczyć języka angielskiego?
 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
 • Ocenianie kształtujące w procesie uczenia się i nauczania języka angielskiego
 • Time and tense, czyli jak rozumieć i tłumaczyć odwzorowanie czasu w czasach gramatycznych języka angielskiego
 • Wyrażanie przyszłości w języku angielskim
 • Okresy warunkowe – te prawdziwe i te, które się pod nie podszywają, czyli jak wyrazić rzeczywistość czasami nierzeczywistymi
 • Obserwacja lekcji języka obcego na przykładzie lekcji języka angielskiego
 • Strategie i techniki oceniania kształtującego
 • Komputerowe wspieranie oceniania
 • Ewaluacja pracy dydaktycznej nauczyciela
 • Ewaluacja wewnętrzna jako autonomiczne działanie szkoły
 • Jak zaplanować dobrą lekcję?
 • Warsztat pracy początkującego nauczyciela
 • Jak zwiększyć skuteczność edukacji szkolnej?
 • Projektowanie zmian w systemie dydaktycznym nauczyciela na podstawie wyników egzaminu maturalnego z geografii
 • Obserwacje i eksperymenty na lekcjach przyrody i geografii
 • Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Rekomendacje metodyczne
 • Opowiadanie twórcze w szkole podstawowej
 • Lekturowy zawrót głowy. Jak pracować z tekstami literackimi w szkole ponadpodstawowej?
 • Nowa podstawa programowa języka polskiego w szkole ponadpodstawowej - zadania nauczyciela i zespołu przedmiotowego
 • Tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej – profil kompetencyjny maturzysty
 • Plan daltoński sposobem na samodzielność dzieci
 • Nauka czytania przygodą
 • Kocham cię książko
 • Od kreślenia pierwszych znaków do świadomego pisania

 

INNE DZIAŁANIA

 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych

           Kluczowe kompetencje

 • Kurs języka angielskiego dla nauczycieli – poziom B1, B2
 • Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli – poziom A1+/A2

 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

KONFERENCJE/SEMINARIA

 • Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2019 (zakres podstawowy i rozszerzony) w pracy nauczycieli szkoły ponadgimnazjalnej – konferencja we współpracy z OKE Gdańsk
 • Tajemnice myślenia matematycznego: dlaczego nie wszystkie dzieci lubią matematykę? - 2 konferencje we współpracy z KO

 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Metoda eksperymentu na lekcji matematyki
 • Gra dydaktyczna na lekcji matematyki
 • Formy i metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 • Matematyka w ruchu
 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela matematyki w szkole podstawowej?
 • Podstawa programowa matematyki w szkole podstawowej,
 • Myślę, więc... rozwiązuję zadania
 • Logika dla dzieci
 • Od konstrukcji z klocków do inteligencji przestrzennej
 • Przedszkolak w świecie matematyki

 

INNE DZIAŁANIA

 • Matura próbna z matematyki 2020
 • Program DZIECI MYŚLĄ, DZIAŁAJĄ I MÓWIĄ, czyli BYDGOSKI BĄBEL MATEMATYCZNY rusza w świat (I grupa - gmina ŚWIECIE, II grupa - gmina NAKŁO)

 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

 KONFERENCJE/SEMINARIA

 • Nowomedialne wspomaganie pracy nauczyciela humanisty
 • Forum Praktyków Bezpieczne i celowe wykorzystanie TIK w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego
 • EDUKACJA – INSPIRACJA
 • Wprowadzenie do sieci komputerowych

 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Narzędzia internetowe w pracy dydaktycznej nauczyciela języka angielskiego
 • Projektanci innowacji – rozwijanie kompetencji cyfrowych i w zakresie przedsiębiorczości
 • Mapa karier - narzędzie interaktywne w pracy doradcy zawodowego
 • GIS – System Informacji Geograficznej w podstawie programowej
 • Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej
 • Zaprogramuj przyszłość - najmłodsi w świecie programowania
 • Elementy elektroniki i robotyki na lekcjach techniki
 • Tablica interaktywna w przedszkolu
 • Bitable – tworzenie animacji. Narzędzia online w pracy nauczyciela
 • Storybird, czyli multimedialna książka obrazkowa - narzędzia online w pracy nauczyciela
 • Grafika komputerowa w dydaktyce
 • Środowisko Scratch - podstawy programowania
 • Zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu
 • Montaż i edycja krótkich filmów na potrzeby edukacji
 • Praca w chmurze
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
 • Programowanie w C++ i Python
 • Interaktywne aplikacje edukacyjne w LearningApps
 • Wykorzystanie platformy Edupolis
 
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

KONFERENCJE/SEMINARIA

 • Nowy wymiar kształcenia zawodowego
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli w świetle zmian prawa oświatowego

 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Metodologia opracowania programu nauczania zawodu
 • Modyfikowanie programu nauczania zawodu
 • Metoda tekstu przewodniego w kształceniu branżowym
 • Egzamin Zasady i warunki przeprowadzania
 • Rodzaje, obszary i formy współpracy szkoły i potencjalnych pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego
 • Podstawowe wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w kształceniu zawodowym

 

INNE DZIAŁANIA

 • Wizyta studyjne w firmie Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. sp. k. 

 

PRIORYTETY KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

1. Organizacja procesu dydaktycznego przez nauczycieli w sposób sprzyjający się efektywnemu uczeniu się, z wykorzystaniem wyników diagnozy uczniów uwzględniającej wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

 KONFERENCJE/SEMINARIA

 • Od nauczania do uczenia się - daltońskie inspiracje
 • Program wspomagania przedszkoli w rozwoju: Bawię się, uczę się - wiem i potrafię

 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 
2. Kształtowanie odpowiedzialności oraz postaw obywatelskich uczniów poprzez działania wynikające z inicjatyw uczniowskich

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Aktywizowanie uczniów do zarządzania swoimi zasobami
 • Mobilność edukacyjno-zawodowa, czyli o powodzeniu na rynku pracy
 • Dziecięca demokracja – ponadczasowa pedagogika Celestyna Freineta
DMC Firewall is a Joomla Security extension!