CEN Bydgoszcz 6        


A A A

Konsultacje indywidualne po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym z nauczycielem konsultantem. 


PRACOWNIA HUMANISTYCZNA
Iwona Rostankowska
mgr Iwona Rostankowska (kierownik pracowni)

  • Telefon 52 349-31-50 w. 42

  • Zajęcie Edukacja humanistyczna, egzaminy zewnętrzne, edukacja wielokulturowa, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty…

Dyrektor MCyganek
mgr Mariola Cyganek

 • Telefon 52 349-31-50 w. 42

 • Zajęcie Język polski, edukacja czytelnicza i medialna, egzaminy zewnętrzne, edukator, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty...

IMG 0077
 mgr Robert Grzybowski

 • Telefon 52 349-31-50 w. 42

 • Zajęcie Historia, wos…

Katarzyna Karska Rasmus lustro
mgr Katarzyna Karska-Rasmus

 • Telefon 52 349-31-50 w. 45

 • ZajęcieJęzyk niemiecki, dyplomowany mediator…

Anna Rupinska
mgr Anna Rupińska

 • Telefon 52 349-31-50 w. 42

 • Zajęcie Redaktor czasopisma UczMy, dziennikarstwo…

PRACOWNIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
Krystyna Karpinska
mgr  Krystyna Karpińska (kierownik pracowni)

 • Telefon 52 349-31-50 w. 41

 • Zajęcie Wychowanie przedszkolne, trener programu „Przyjaciele Zippiego”, TOC dla Edukacji…

Justyna Adamska
mgr  Justyna Adamska

 • Telefon 52 349-31-50 w. 45

 • Zajęcie Język angielski, mentoring – wspieranie nauczycieli w procesie rozwoju zawodowego, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty…

JKF 8133
mgr  Norbert Łysiak

 • Telefon 52 349-31-50 w. 22

 • Zajęcie Wychowanie fizyczne, trener pływania, kolarstwa. Instruktor Nordic Walking, Instruktor treningu funkcjonalnego, instruktor sportu osób niepełnosprawnych,  Menadżer Sportu, SORE (Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji)

PRACOWNIA EDUKACJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ
Grazyna Szczepanczyk
mgr Grażyna Szczepańczyk (kierownik pracowni)

 • Telefon 52 349-31-50 w. 41

 • Zajęcie Edukacja wczesnoszkolna…

Agnieszka Lysio
mgr  Agnieszka Łysio

 • Telefon 52 349-31-50 w. 28

 • Zajęcie Chemia, egzaminy zewnętrzne, chemia w przedmiotach przyrodniczych…

justyna prud int2
mgr Justyna Prud

 • Telefon 52 349-31-50 w. 35

 • Zajęcie Matematyka, egzaminy zewnętrzne …

Wojewoda Grzegorz
mgr Grzegorz Wojewoda

 • Telefon 52 349-31-50 w. 35

 • ZajęcieFizyka, astronomia, egzaminy zewnętrzne, fizyka w przedmiotach przyrodniczych...

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY
Nazaruk Grzegorz
mgr Grzegorz Nazaruk (kierownik pracowni)

 • Telefon 52 349-31-50 w. 46

 • Zajęcie Kadra kierownicza placówek oświatowych wszystkich typów,  przepisy prawa, awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy nauczyciela, rady rodziców…

Danuta Frankowska
mgr Danuta Frankowska

 • Telefon 52 349-31-50 w. 46

 • Zajęcie Kadra kierownicza, bezpieczeństwo w szkole - przepisy prawa, inspektor BHP…

Jan Szczepanczyk
mgr  Jan Szczepańczyk

  • Telefon 52 349-31-50 w. 46

  • Zajęcie Pomiar dydaktyczny, ocenianie…

Ilona Zduńczuk11
mgr  Ilona Zduńczuk

 • Telefon 52 349-31-50 w. 37

 • Zajęcie Informacja pedagogiczna, biblioteki szkolne, awans zawodowy nauczycieli, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty...

PRACOWNIA SZKOLNICTWA I DORADZTWA ZAWODOWEGO
Wiesia Kitajgrodzka
mgr  Wiesława Kitajgrodzka (kierownik pracowni)

  • Telefon 52 349-31-50 w. 28

  • ZajęcieGeografia, przyroda, egzaminy zewnętrzne, doradztwo zawodowe, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty...

R Gorczyca int
mgr inż. Roma Gorczyca

 • Telefon 52 349-31-50 w. 28

 • Zajęcie Kształcenie zawodowe, TIK w edukacji ponadpodstawowej…

Robert Hejnicki
mgr Robert Hejnicki

 • Telefon 52 349-31-50 w. 22

 • Zajęcie Edukacja informacyjna i multimedialna...

1. KS tik ppmgr Katarzyna Sobczak

 • Telefon 52 349-31-50 w. 22

 • Zajęcie Technologie informacyjno-komunikacyjne…

PRACOWNIA WYCHOWANIA I PSYCHOLOGICZNEJ POMOCY SZKOLE
Iza Nowakow 2018
mgr  Izabela Nowakowska (kierownik pracowni)

  • Telefon 52 349-31-50 w. 43

  • Zajęcie Opieka, wychowanie, zapobieganie trudnościom wychowawczym wieku dorastania, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, dyplomowany mediator…

Magdalena Chylebrant Karolak
mgr Magdalena Chylebrant-Karolak

 • Telefon 52 349-31-50 w. 43

 • ZajęciePomoc psychologiczno-pedagogiczna, diagnoza zaburzeń dzieci i młodzieży, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty, dyplomowany mediator…

Jerzy Durzynski
mgr Jerzy Durzyński

 • Telefon 52 349-31-50 w. 51

 • ZajęcieEdukacja specjalna…

Wiesława
mgr  Wiesława Tomasiak-Wyszyńska

 • Telefon 52 349-31-50 w. 43

 • Zajęcie Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli, podnoszenie skuteczności współpracy wychowawców, z rodzicami rozwój osobisty nauczycieli i dyrektorów, dyplomowany mediator…

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd