CEN Bydgoszcz 6        


A A A

Justyna Adamska, Wiesława Kitajgrodzka, Violetta Panfil-Smolińska, Justyna Prud, Iwona Rostankowska, Anna Rupińska, Katarzyna Sobczak, Grażyna Szczepańczyk

Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna EDUPOLIS

Justyna Adamska

Informacja zwrotna w procesie rozwoju kompetencji nauczycielskich

Spotkanie Naukowe w Madrycie: rozwijanie myślenia naukowego we wczesnych etapach edukacji

Mariola Cyganek

Wizerunek w pracy

Z życia dyrygenta wszyscy pamiętają ostatni koncert...

O różnorodności świata

Opowieść i jej obraz

Danuta Frankowska

Skuteczny doradca edukacyjno-zawodowy

Szkodliwy wpływ hałasu na nasze zdrowie

Co nowego przyniosło rozporządzenie o opiece zdrowotnej nad uczniami?

Bezpieczeństwo nie tylko w szkole

Roma Gorczyca

Z pamiętnika "młodej" nauczycielki

Robert Grzybowski

...było to za Kościuszki czasów

Monte Cassino

Kampania polska 1939 roku

Duch Sienkiewicza Duch Sienkiewicza według gen. Jerzego Kirchmayera

AUSCHWITZ-BIRKENAU

Generała Józefa Dowbor-Muśnickiego słowa, słowa, słowa…

Uzależnienie od… Kresów(tych wileńskich)

RHAPSODIA POLONICA

1945 – rok zwycięstwa

Krystyna Karpińska

W trosce o zdrowie psychiczne małych dzieci

Rozwijanie kompetencji  naukowych małych dzieci

Kompetencje naukowe dzieci we wczesnej edukacji

Wiesława Kitajgrodzka

Edukacja ekonomiczna w szkole

Podstawa prawna organizacji i realizacji doradztwa zawodowego w szkole w roku szkolnym 2018/2019

Edukacja regionalna w szkole

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego (WSDEZ)

Edukacja formalna i pozaformalna – symbioza czy sprzeczność interesów

Norbert Łysiak

Aplikacje w służbie wychowania

Nauczyciel wychowania fizycznego wsparciem dla młodego człowieka

Grzegorz Nazaruk

Audycje muzyczne w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy z nutą historii

Ekologia muzyki czy ekologia akustyczna

Polska pieśń i piosenka patriotyczna we współczesnej szkole

Izabela Nowakowska

Wychowanie – dzieci potrzebują uważnych dorosłych

Violetta Panfil-Smolińska

Ocenianie kształtujące jako sposób wspierania ucznia w uczeniu się

O czym należy pamiętać, aby poprowadzić dobrą lekcję?

Rola nauczyciela w rozwijaniu przyrodniczych uzdolnień uczniów

Edukacja ekologiczna może być ciekawa

Świadomość ekologiczna uczniów – fakt czy mit

Robert Preus

Bezpłatne narzędzia internetowe.1 Szansa dla edukacji…?

Chmury komputerowe. Wykorzystanie i bezpieczeństwo…

Cyfrowi „analfabeci”?

Jak skutecznie kształcić na odległość? Z doświadczeń e-nauczyciela

Komunikacja w nowoczesnym stylu

Mobilny świat. Laboratorium smartfona

Pomysł na lekcję matematyki ze smartfonem

Programowanie w szkole podstawowej

Rzeczywistość rozszerzona w szkole?

Szkoła/klasa w chmurze...? Classroom w Google Apps for Education

Trzeci wymiar edukacji. Wprowadzenie do drukowania 3D

Twórczy motywator w (nie)bezpiecznej sieci…

Wirtualna rzeczywistość w edukacji

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole

W kierunku nowoczesnej edukacji

Gimnastyka mózgu, czyli kształtowanie wyobraźni wizualno-przestrzennej technologią 3D

W poszukiwaniu kreatywności

Anna Rupińska

Jak się ćwiartuje chłopa pańszczyźnianego?

Gdy myślę historia...

Każdy umie rysować?

Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych przechodzi do historii?

Doradcy metodyczni w KPCEN w Bydgoszczy

Iwona Rostankowska

Czytanie wciąga!

Motywacja, czyli…?

O wartościach w kontekście podstawyprogramowej

Oceniać każdy może…

Zadawać albo nie zadawać -  oto jest pytanie...

Jak czytać i rozumieć opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (2000-...)

Sztuka Wyboru

Grażyna Szczepańczyk

Czy dorośli też mają zadania domowe?

Samodzielność dzieci = cierpliwość dorosłych

Żabi skok - Projekt

Efektywność nauczania w Finlandii i Estonii – refleksje

Jednym głosem o wartościach

Wiesława Tomasiak-Wyszyńska

Czy szkoła jest miejscem skutecznej komunikacji?

Trudna sztuka budowania relacji nauczycieli i rodziców

To były piękne dni

Asertywność - ważna umiejętność społeczna

Warto mediować…

Skuteczna komunikacja to podstawa

Chcę kierować szkołą

Grzegorz F. Wojewoda

Lekcja fizyki. Temat: Wyznaczanie gęstości ciał za pomocą wagi

The dynamics of walking

Ilona Zduńczuk

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Historia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

 

Our website is protected by DMC Firewall!