CEN Bydgoszcz 6        


A A A

24 czerwca 2019 roku w Balczewie koło Inowrocławia odbyło się zebranie wszystkich pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Celem było podsumowanie naszej całorocznej pracy. Spotkanie prowadził Robert Preus dyrektor KPCEN w Bydgoszczy. Swoją obecnością zaszczycili nas goście z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Czesław Ficner  zastępca dyrektora ds. edukacji oraz Beata Więckowska naczelnik Wydziału Edukacji i Nadzoru. 
Podczas zebrania kierownicy pracowni przedstawili  sprawozdanie  z działalności KPCEN w Bydgoszczy w roku szkolnym 2018/2019. Po raz kolejny okazało się, że jesteśmy największą placówką doskonalenia nauczycieli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Realizując zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego  Kuratora Oświaty, przeszkoliliśmy blisko 9700  nauczycieli, którzy uczestniczyli w ponad 440 formach. Dbamy o wysoką jakość szkoleń, co potwierdzają ankiety ewaluacyjne. Nauczyciele konsultanci stale podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i innych formach doskonalenia. 
Dyrektor Robert Preus przedstawił harmonogram przygotowań  obchodów 30-lecia KPCEN, które odbędą się w październiku 2019 roku.  Zebranie plenarne odbyło się w gościnnych progach firmy Plast-Mar. Po zakończeniu części sprawozdawczej wszyscy nauczyciele konsultanci  spotkali się w punkcie edukacyjnym firmy. Z uwagą obserwowaliśmy procesy technologiczne, których efektem są przedmioty codziennego użytku. Na zakończenie zebrania zwiedziliśmy izbę pamięci i znajdujące się tam  eksponaty  z przeszłości.  
Spotkanie dostarczyło nam wielu wrażeń.


 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy od wielu lat współpracuje z Pracownią/Fundacją Profesora Ciekawskiego przy Family Park w Bydgoszczy. Wspólnie organizujemy i realizujemy wiele przedsięwzięć. Owocen tej współpracy jest podpisane porozumienie między Robertem Preusem dyrektorem KPCEN w Bydgoszczy a Szymonem Paprockiem Prezesem Fundacji. Obejmuje ono między innymi wsparcie nauczycieli w zakresie metod i form  pracy z uczniami poprzez wykorzystanie eksperymentów i doświadczeń w nauczaniu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych na wszystkich etapach edukacyjnych. Podczas podpisania porozumienia były także obecne nauczycielki konsultantki Krystyna Karpińska i Grażyna Szczepańczyk. 

 


 

Robert Preus dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy podpisał porozumienie o współpracy z Panią Barbarą Zielińską Prezesem Bydgoskiego Stowarzyszenia Matematycznego "Kangur". Porozumienie obejmuje wspólne działania w zakresie:

- realizacji przedsięwzięć w obszarze edukacji matematycznej 

- współpracy przy organizowaniu warsztatów i innych form doskonalenia nauczycieli

- wzajemnego wsparcia merytorycznego

- współpracy w zakresie organizacji i realizacji Międzynarodowego Konkursu “Kangur Matematyczny”, Ligi Zadaniowej

- propagowania kultury matematycznej w środowisku edukacyjnym

- promowania wspólnych przedsięwzięć.


 

 

W piątek, 14 czerwca 2019 roku, zakończyła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania oświatą. Najwytrwalsi uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

szczegóły... 

 

newspaper 973049 1920

 

Z przyjemnością przypominam wszystkim zainteresowanym szkolnym redakcjom o corocznym konkursie gazetek szkolnych organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

szczegóły...


 

Our website is protected by DMC Firewall!