CEN Bydgoszcz 6        


A A A

WARSZTATY JĘZYKOWO-METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO TIME AND TENSE...

american 1209605 1920Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego wszystkich typów szkół na warsztaty rozwijające kompetencje językowo-metodyczne: Time and tense, or how to understand and explain the way time is expressed in the tenses of English (Time and tense, czyli jak rozumieć i tłumaczyć odwzorowanie czasu w czasach gramatycznych języka angielskiego). Warsztaty odbędą się 25 listopada, w godz. 16:00-19:15, w siedzibie KPCEN, ul. Jagiellońska 9, sala nr 2. Zajęcia zostaną przeprowadzone w języku angielskim.
 
Kontakt: Justyna Adamska, tel. 52 349 31 50 w. 45, justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl
 

 

PLATFORMA SZKOŁA-UCZELNIA-PRACODAWCA PERPEKTYWĄ DLA KSZTAŁCENIA BRANŻOWEGO

19.11Zapraszamy dyrektorów, kierowników szkolenia zawodowego, doradców zawodowych, nauczycieli zawodu, pedagogów na bezpłatne seminarium, którego tematem przewodnim jest współpraca, wyzwania, bariery  i odkrywanie współzależności w działaniach szkół, uczelni wyższych i pracodawców w celu rozwijania kompetencji zawodowych uczniów zgodnych z potrzebami rynku pracy. Spotkanie umożliwi nawiązanie przez szkoły kontaktów zawodowych i  ich praktyczne wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego, nakreśli  możliwe metody wsparcia i korzyści dla ucznia wynikające  ze współpracy szkoły, uczelni wyższych i potencjalnych pracodawców, również w zakresie programów dedykowanych dla uczniów. Przybliży znaczenie Zintegrowanego System Kwalifikacji, jako narzędzia polityki na rzecz uczenia się przez całe życie. Wśród prelegentów przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, instytutu Badań Edukacyjnych, wiodących pracodawców bydgoskich, koordynatorzy programów Erasmus, kierownik szkolenia praktycznego Honorowy patronat nad przedsięwzięciem  objął  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy.

szczegóły   zapisy

POZAPEDAGOGICZNE OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY CZ. 1

cvKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na cykl warsztatów Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły, które odbędą się  w godz. 10.00-12.30. Warsztaty skierowane są do dyrektorów przedszkoli, szkół i kadry zarządzającej oświatą. Tematyka pierwszego spotkania: Dyrektor jako pracodawca.

 

szczegóły    zapisy

DOSKONALENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI W ZAKRESIE OCENIANIA

feedback 3239758 1920Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół zainteresowanych  doskonaleniem swoich kompetencji dydaktycznych w zakresie oceniania na warsztaty, które  odbędą  się  w godz. 15.30-19.00 w KPCEN w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej  9.

zapisy 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO. REKOMENDACJE METODYCZNE

session 1989711 1280Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych na warsztaty  Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Rekomendacje metodyczneSzkolenie odbędzie się 28 listopada 2019 roku w  godz.15.00 -19.00 w KPCEN w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9. Cele warsztatów wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

zapisy

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!