CEN Bydgoszcz 6        


A A A

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

Zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym Zarządzanie Oświatą, który realizowany będzie w roku szkolnym 2018/2019

 

ZAPISZ SIĘ...


Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

zaprasza na 3-godzinne bezpłatne szkolenie pt.

Organizacja zajęć, imprez poza terenem szkoły, wyjść grupowych i wycieczek

w kontekście odpowiedzialności nauczycieli

Celem szkolenia jest wyjaśnienie głównych problemów związanych

z organizacją imprez szkolnych, w tym szkolnych form krajoznawstwa i turystyki zgodnie z nowymi przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 września 2018 r.

Miejsce szkolenia:
KP CEN w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9,  sala nr 20

Termin szkolenia:
27.08.2018 r. , godzina 9.00

Zgłoszenia przyjmujemy do 24.08.2018 r.

ZAPISZ SIĘ...


Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Z przyjemnością przypominam wszystkim zainteresowanym szkolnym redakcjom o corocznym konkursie gazetek szkolnych organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Zasady pozostają niezmienne. Do 15 lipca 2018 roku należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać pocztą trzy różne egzemplarze szkolnego pisemka wydane w zakończonym właśnie roku szkolnym.

Na laureatów konkursu czekają nagrody w postaci grantów oświatowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (redakcje bydgoskie) oraz nagrody rzeczowe (redakcje spoza Bydgoszczy).

Gazetki będą oceniane według następujących kryteriów:

  1. Strona tytułowa: oryginalność tytułu, zakres informacji, czytelność strony
  2. Trafność doboru tematyki.
  3. Stopień odbicia życia szkoły.
  4. Promowanie uczniowskich talentów.
  5. Różnorodność form wypowiedzi dziennikarskich.
  6. Układ treści, oryginalność, nośność tytułów tekstów.
  7. Poprawność języka i ortografii.
  8. Szata graficzna – estetyka, atrakcyjność, wkład pracy uczniów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2018 roku. O wynikach konkursu powiadomimy laureatów listownie.

Organizator: Anna Rupińska

Szkolenie Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej skierowane jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym osób powyżej 50 roku życia zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji w obszarze szkoleń komputerowych, w szczególności do nauczycieli. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności posługiwania się m.in. nowoczesnymi metodami komunikacji, obsługi urządzeń cyfrowych (tablica interaktywna, projektor multimedialny) oraz wykorzystania zasobów dydaktycznych w Internecie. Trwa 60 godzin dydaktycznych i realizowane jest w formie wyjazdowej (w miesiącach lipiec i sierpień 2018 r.) w ramach projektu „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

certyfikowane szkolenia...     szkolenie komputerowe...

Zapraszamy na KONFERENCJĘ Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji, rozpowszechniającą realizację projektu międzynarodowego w ramach programu ERASMUS+, która odbędzie się 19 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9.

więcej...

Our website is protected by DMC Firewall!