CEN Bydgoszcz 6        


A A A

 

Szanowni Państwo,

zachęcamy uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów i szkół zawodowych na XXVIII edycję MIĘDZYSZKOLNYCH WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH. Warsztaty są bezpłatne.

 

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i klas I - III szkół podstawowych na spotkania dotyczące tworzenia planu rozwoju zawodowego nauczycieli rozpoczynających staż na kolejne stopnie awansu zawodowego. Zajęcia odbędą się 5 września 2016 roku o godz. 16.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9
Czytaj więcej...

W poniedziałek 4 lipca w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 9, pok. nr 8) będzie można skorzystać z porady prawnej specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pomoc będzie można uzyskać w godzinach od 10 do 16 osobiście bądź dzwoniąc pod numer 52 321 40 59 (wewn. 106).

Będzie to pierwszy z cyklu comiesięcznych dyżurów specjalistów z Biura Rzecznika Praw Dziecka w Kujawsko-Pomorskiem. Konsultacje będą prowadzone w największych miastach województwa.

 Podczas dyżuru będzie można zasięgnąć porady w zakresie praw dziecka oraz możliwości zabezpieczenia tych praw przed bezprawną ingerencją. Zapraszamy w szczególności osoby posiadające informacje o naruszeniu praw dziecka,  które w trakcie dyżuru mogą również zgłosić Rzecznikowi Praw Dziecka indywidualne sprawy np. dotyczące zaniedbań lub stosowania przemocy wobec dzieci, zagrożenia ich praw w sytuacjach konfliktów rodzicielskich, problemów w zapewnieniu dzieciom optymalnych warunków opiekuńczo-wychowawczych.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że Zarząd Województwa opracował nową formułę promowania najlepszych nauczycieli z regionu w postaci Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” i przyjął uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/921/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ustanowienia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz przyjęcia jego regulaminu.

Wniosek o przyznanie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” należy składać w terminie do 31 lipca każdego roku. Decydująca jest data złożenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego. (Pobierz wzór wniosku...)

Tekst aktualnie obowiązującej uchwały wraz ze wzorem wniosku dostępny jest na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce aktualności oraz menu tematyczne/edukacja a także na stronie BIP.

Jednocześnie informujemy, że Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr XIX/350/16 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pracownikom oświaty nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. (Czytaj uchwałę...)

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

Regulamin konkursu na „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!