CEN Bydgoszcz 6        


A A A

24 maja 2016 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zorganizowała konferencję Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczyciela wychowania fizycznego. Spotkanie było adresowane do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. 
Podczas konferencji organizatorzy zaproponowali interesujące wystąpienia:

Omówienie Nowelizacji rozporządzenia o ocenianiu z dnia 10 czerwca 2015 roku
prof. Radosław Muszkieta Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ocenianie i relacje nauczyciel-uczeń na lekcjach wychowania fizycznego
prof. Radosław Muszkieta Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Planowanie zajęć wychowania fizycznego a realizacja podstawy programowej
mgr Norbert Łysiak nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy.

W części warsztatowej uczestnicy brali udział w dobrej lekcji ukazującej w praktyce stymulowanie rozwoju dziecka Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn z elementami kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona oraz pedagogiki zabawy. Warsztaty poprowadziła dr Jolanta Piętowska z Zespołu Szkół 10 w Bydgoszczy. Aktywna forma spotkania wpłynęła na duże zaangażowanie uczestników. Mamy nadzieję, iż zdobyte umiejętności przyczynią się do ewaluacji warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Zadowolenie uczestników oraz ich liczba wskazują, iż tego typu wydarzenia, jak wyżej wspomniana konferencja, powinny odbywać się w naszym mieście cyklicznie.

dr Krzysztof Kultys Zespół Szkół nr 24 w Bydgoszczy
dr Mirosława Śmiglewska Collegium Medicum w Bydgoszczy

W sobotę, 28 maja 2016, pierwsza grupa nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej otrzymała świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego. Słuchaczki pozytywnie zaliczyły wymagane programem kursu zajęcia językowe i metodyczne oraz odbyły praktyki pedagogiczne, podczas których obserwowały i samodzielnie prowadziły zajęcia językowe z dziećmi, a także przygotowały nauczycielskie portfolia. Absolwentki kursu napisały również autorskie prace zaliczeniowe na ciekawe tematy z zakresu wczesnej metodyki nauczania języka angielskiego. Kurs zakończył się egzaminem, podczas którego słuchaczki, w języku angielskim, odpowiadały na pytania związane z pracą dydaktyczną nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Serdecznie gratulujemy absolwentkom ursu, życząc wielu sukcesów i satysfakcji w pracy dydaktycznej z dziećmi. Jednocześnie zapraszamy zainteresowanych uczestnictwem w kursie kwalifikacyjnym w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego w roku szkolnym 2016/2017.

Szczegóły...

Formularz zgłoszeniowy...

Kontakt: Justyna Adamska – justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl; tel. 52 349 31 50, wew. 46

 

9 czerwca 2016 roku o godz. 16.00 zapraszamy nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty PROFESOR  ZDRÓWKO  NA  WESOŁO, które odbędą się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9.
Czytaj więcej...

Zapraszamy na ogólnopolską Letnią Akademię dla nauczycieli j. niemieckiego organizowaną przez Instytut Goethego w Warszawie we wspólpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
http://www.cen.gda.pl/blog/zbior-aktualnosci/aktualnosci/akademia-letnia-dla-nauczycieli-jezyka-niemieckiego/

Z przyjemnością przypominam wszystkim zainteresowanym szkolnym redakcjom o corocznym konkursie gazetek szkolnych organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Zasady pozostają  niezmienne.
Do 15 lipca 2016 roku należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać pocztą trzy różne egzemplarze szkolnego pisemka wydane w kończącym się właśnie roku szkolnym.
Na laureatów konkursu czekają nagrody w postaci grantów oświatowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (redakcje bydgoskie) oraz nagrody rzeczowe (redakcje spoza Bydgoszczy). 
Gazetki będą oceniane według następujących kryteriów:

  1. Strona tytułowa: oryginalność tytułu, zakres informacji, czytelność strony.
  2. Trafność doboru tematyki.
  3. Stopień odbicia życia szkoły.
  4. Promowanie uczniowskich talentów.
  5. Różnorodność form wypowiedzi dziennikarskich.
  6. Układ treści, oryginalność, nośność tytułów tekstów.
  7. Poprawność języka i ortografii.
  8. Szata graficzna – estetyka, atrakcyjność, wkład pracy uczniów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku. O wynikach konkursu powiadomimy laureatów listownie.

Organizator: Anna Rupińska

Our website is protected by DMC Firewall!