CEN Bydgoszcz 6        


A A A

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy prowadzi działalność edukacyjną na terenie miasta Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego.

Jesteśmy największą placówką doskonalenia nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, liczby nauczycieli, których obejmujemy opieką merytoryczną, jak i liczby etatów dydaktycznych, które posiadamy.

Placówka obejmuje wsparciem blisko 50% nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego, to jest około 21 tysięcy.

Co nas wyróżnia?

 • Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
 • Od 2005 roku jesteśmy placówką akredytowaną (ponad 13 lat!), godną zaufania, która gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas usług, uprawnioną do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.
 • Każdego roku szkolimy ok. 10 tysięcy dyrektorów i nauczycieli szkół, którzy nam zaufali i realizują z nami zajęcia wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, realizacji podstaw programowych, przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Zatrudniamy najlepszych ekspertów, wieloletnich trenerów, wielokrotnie wyróżnianych nauczycieli konsultantów.
 • Służymy pomocą, wsparciem i odpowiadamy na bieżące potrzeby szkół, zarówno dydaktyczno-wychowawcze, jak i w zakresie prawa oświatowego.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół do współpracy i zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty zajęć.

 

Zadania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

 1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
  • wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty
  • wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnienie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego
  • realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania
  • diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
  • przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów zewnętrznych
  • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wniosków z nadzoru pedagogicznego i wyników egzaminów zewnętrznych szkolnictwa zawodowego.
 2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.
 3. Realizowanie innych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, w szczególności:
  • organizowanie kursów kwalifikacyjnych
  • praca w projektach unijnych
  • redagowanie i wydawanie czasopisma.
 4. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wpierania szkół i placówek.
 5. Współpraca z uczelniami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi.
 6. Współpraca z placówkami centralnymi w zakresie realizacji przedsięwzięć na rzecz edukacji.
 7. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 8. Organizowanie i wspieranie edukacji niestacjonarnej w doskonaleniu nauczycieli.
Our website is protected by DMC Firewall!