CEN Bydgoszcz 6        


A A A

OCENIANIE

 1. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela w zakresie oceniania

 2. Jak wspierać rozwój ucznia, stosując różne sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych?

 3. Strategie i techniki oceniania kształtującego

 

 METODY I TECHNIKI UCZENIA SIĘ

 1. Jak uczyć, żeby nauczyć? Strategie aktywnego nauczania w szkolnej praktyce

 2. Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

 3. Uczeń zdolny bez sukcesów? Metody i formy pracy z uczniem zdolnym

 4. Formy i metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów

 5. Jak zaplanować dobrą lekcję?

 6. Innowacje pedagogiczne możliwością realizacji pasji nauczyciela i rozwijania zainteresowań ucznia

 7. Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej

 8. Rysicielstwo sposobem na skuteczne uczenie się

 9. Współczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym
 

 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

 1.  Nauczanie zdalne w edukacji

 2. Jak ułatwić sobie pracę, czyli TIK w edukacji

 3. Zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu i uczeniu się

 4. Środowisko Scratch – podstawy programowania w edukacji wczesnoszkolnej

 5. Praca w chmurze – Classroom lub Office 365

 6. Organizacja i realizacja lekcji online – MS Teams
 

 EWALUACJA WEWNĘTRZNA

 1. Badam, by działać lepiej, czyli o ewaluacji pracy dydaktycznej nauczyciela

 2. Ewaluacja wewnętrzna metodą PROFIL SZKOŁY

 3. Monitorowanie realizacji podstawy programowej
 

 BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

 1. Bezpieczeństwo w przedszkolu

 2. Bezpieczeństwo w placówce oświatowej – organizacja wycieczki szkolnej
 

 ZARZADZANIE OŚWIATĄ. NADZÓR PEDAGOGICZNY

 1. Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole i placówce – część I

 2. Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole i placówce – część II

 3. Odpowiedzialność dyrektora za organizację wycieczki szkolnej

 4. Obserwacja zajęć jako narzędzie pracy dyrektora przedszkola i szkoły

 5. Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczyciela

 6. ABC pracy „nowego” dyrektora szkoły, przedszkola w świetle przepisów prawa

 7. Prawo autorskie w praktyce szkolnej

 8. Kontrola zarządcza w oświacie

 9. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły z wykorzystaniem TIK

 10. Zadania i rola wicedyrektora w placówce oświatowej

 11. Obserwacja lekcji języka obcego na przykładzie lekcji języka angielskiego

 12. Ewaluacja wewnętrzna metodą profil szkoły
 
   

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!