CEN Bydgoszcz 6        


A A A

W imieniu Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego informujemy o rozpoczęciu procedury naboru wniosków do XIX-tej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2018 roku. Nagrody  zostaną  przyznane  w następujących  dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne  metody stosowane  w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kulturaochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego czlowieka, budowa  społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

 Zasady naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie  internetowej województwa:  www.kujawsko-pomorskie.pl w menu tematycznym w zakladce Patronaty, Nagrody i Medale.

Termin skladania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r.


 

 

 

sport 3340697 1920

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół  na warsztaty pt. Nordic Walking marsz z kijami po zdrowie

Warsztaty odbędą się 5 kwietnia 2019 r. w godz. 15.30-19.00 w Liceum Ogólnokształcącym nr 7
ul. 11 listopada 4 w Bydgoszczy

 

 

old farmhouse 2535919 1280

W imieniu Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy serdecznie zapraszamy nauczycieli historii i języka polskiego szkół ponadpodstawowych do udziału wraz z uczniami w XV Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Zabytki naszego regionu”. Obecna edycja odbywa się pod hasłem „Zabytki architektury drewnianej w województwie kujawsko-pomorskim”.

regulamin...


 

 

village 264776 1920

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje  organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z m. in. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w  Bydgoszczy. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych mających kontakt ze środowiskiem wiejskim.

szczegóły...


 

 

 

Zapraszamy pedagogów szkolnych, psychologów i wychowawców świetlic do udziału w szkoleniach dotyczących wdrażania programów profilaktycznych:
1. APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ 
Program uzyskał rekomendacje przyznawane przez zespół składający się z przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia I Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii – KBPN, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – PARPA, Instytutu Psychiatrii I Neurologii – IPiN, 
Ośrodka Rozwoju Edukacji – ORE. 
 
 
2. STRAŻNICY UŚMIECHU
Celem programu jest rozwój kompetencji psychospołecznych nauczycieli i refleksja nad pracą wychowawczą szkoły oraz zbudowanie klimatu społecznego w szkole, mającego pozytywny wpływ zarówno na zachowanie, jak też wyniki nauczania

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!