CEN Bydgoszcz 6        


A A A

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie  ogłosza Konkurs na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/ lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej realizowanego w projekcie  Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

więcej...


Zachęcamy Państwa do skorzystania z realizowanych przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia szkoleń w ramach projektu „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających w województwie kujawsko-pomorskim”.
Projekt skierowany jest  do dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa.
Zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa, „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych” będzie podlegało monitorowaniu w zbliżającym się roku szkolnym.
Projekt przygotowuje kadrę zarządzającą  do sprawowania nadzoru pedagogicznego  w obszarze wspomagania placówek oświatowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.
Poniżej przestawiamy ostateczny harmonogram szkoleń: http://www.frr.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/20180822_Harmonogramy.pdf  
Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej: http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/


Konferencje rozpowszechniające realizację projektu międzynarodowego w ramach programu ERASMUS+  Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji.

więcej...


DMC Firewall is a Joomla Security extension!