CEN Bydgoszcz 6        


A A A

 

ARTYKUŁY

 

Justyna Adamska

Informacja zwrotna w procesie rozwoju kompetencji nauczycielskich

Danuta Frankowska

Skuteczny doradca edukacyjno-zawodowy

Wiesława Kitajgrodzka

Edukacja ekonomiczna w szkole

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego (WSDEZ)

Ewa Ludwikowska

Rozwijanie myślenia matematycznego i  języka uczniów z wykorzystaniem platformy Edupolis

Violetta Panfil-Smolińska

Ocenianie kształtujące jako sposób wspierania ucznia w uczeniu się

O czym należy pamiętać, aby poprowadzić dobrą lekcję?

Rola nauczyciela w rozwijaniu przyrodniczych uzdolnień uczniów

Robert Preus

Cyfrowi „analfabeci”?

Komunikacja w nowoczesnym stylu

Mobilny świat. Laboratorium smartfona

Pomysł na lekcję matematyki ze smartfonem

Programowanie w szkole podstawowej

Rzeczywistość rozszerzona w szkole?

Szkoła/klasa w chmurze...?

Twórczy motywator w (nie)bezpiecznej sieci…

Wirtualna rzeczywistość w edukacji

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole

Iwona Rostankowska

Motywacja, czyli…?

O wartościach w kontekście podstawyprogramowej

Zadawać albo nie zadawać -  oto jest pytanie...

Wiesława Tomasiak-Wyszyńska

Czy szkoła jest miejscem skutecznej komunikacji?

 

PUBLIKACJE

w zespole redakcyjnym m.in. Krystyna Karpińska, Grażyna Szczepańczyk

Indywidualizacja w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.  Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem nowa publikacja

Jak pracować z sześciolatkiem...    Jest to kolejne przedsięwzięcie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli oraz Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego. Inspiracją do napisania tej publikacji były zmiany w prawie oświatowym, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz poszukiwanie sposobów wspomagania rozwoju dziecka sześcioletniego.

Diagnoza przedszkolna  Publikacja ta jest efektem współpracy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego. Celem opracowania, które oddajemy do rąk nauczycieli jest zwrócenie ich uwagi na fakt, że należy diagnozować rozwój dziecka.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza do udziału w programach wspomagania szkół i przedszkoli w rozwoju:
Bawię się, uczę się – wiem i potrafię 
Skuteczny nauczyciel – skuteczna szkoła 
Dobra lekcja warunkiem skutecznego nauczania – uczenia się.

archiwum:listopad 2018 r.


DMC Firewall is a Joomla Security extension!