Próbna matura z matematyki

CEN Bydgoszcz 6        


30 lat wybrane baner

A A A

panzer 3276740 1920

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki  zaprosza do udziału w uroczystości rocznicowej związanej z upamiętnieniem Ofiar II wojny światowej, która odbędzie się w Toruniu w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 r. (ul. Uniwersytecka/ul. Dąbrowskiego) w dniu 1 września br. o godz. 9.00.

szczegóły...

 


 

idea 2Wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz przygotowanie rekomendacji w tym zakresie to najważniejsze cele pilotażowego projektu „Szkoła dla innowatora”. Przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ogłoszenie o naborze w konkursie na wybór Grantobiorcy – operatora w projekcie pilotażowym „Szkoła dla Innowatora” oraz szczegóły znajdują się na stronach:

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/szkola-dla-innowatora

https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-dla-innowatora

thought 2123970 1920

Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Laboratorium Zmiany Edukacyjnej - Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza WielkiegoKatedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Laboratorium Zmiany Edukacyjnej - Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza WielkiegoZespół Dydaktyki przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANzapraszają naOgólnopolską Konferencję Naukowąz udziałem gości zagranicznych na tematKultura Innowacji w Edukacjipod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,która odbędzie się 16-17 października 2019 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

szczegóły...


 

 

5 czerwca br. miało miejsce uroczyste wydarzenie w życiu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W sali koncertowej Kinoteatru „Adria” w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie XXVIII edycji kon-kursu Kangur Matematyczny w regionie bydgoskim. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, szkolni koordynatorzy konkursu oraz zdobywcy nagród I i II stopnia w XXVIII edycji konkursu i ich najbliżsi. W gali wzięło udział około 400 osób. W imieniu współorganizatorów serdecznie i ciepło powitali przybyłych: pani Violetta Panfil-Smolińska, wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, oraz pan Eugeniusz Sobieraj, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy. Konferansjerzy (uczniowie z XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy) przypomnieli historię konkursu na świecie i w Polsce oraz poinformowali, że w tegorocznej XXVIII edycji konkursu w naszym regionie wzięło udział 13 320 uczestników. Po oficjalnej części zgromadzeni zostali zaproszeni do wysłuchania koncertu Szymona Wachowskiego, absolwenta Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, z klasy tuby pana Kazimierza Kmiecia. Następnie członkinie Regionalnego Komitetu Konkursu odczytywały nazwiska nagrodzonych, a nagrody wręczali pani Violetta Panfil-Smolińska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, oraz pan Eugeniusz Sobieraj, dyrektor Zespołu szkół nr 8 w Bydgoszczy. Dla każdej kategorii wiekowej wykonano pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych uczniów. Nagrody I stopnia oraz tytuł laureata otrzymało 15 uczniów, a nagrody II stopnia wręczono 132 uczniom. Ich nazwiska uczniów podane są w załączniku. Ponadto do szkół dostarczono nagrody książkowe za wyróżnienia, które otrzymało 1307 uczniów.


 

 

 

Podsumowanie XX edycji matematycznego konkursu Liga zadaniowa w regionie bydgoskim odbyło się 7 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, nauczyciele oraz laureaci XX edycji konkursu i ich opiekunowie. W gali wzięło udział około 200 osób. W imieniu współorganizatora powitała przybyłych pani Violetta Panfil-Smolińska, wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, a następnie głos zabrały: pani Magdalena Buszman, przedstawicielka Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszcz oraz pani Katarzyna Sobieszczańska starszy wizytator Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Historię konkursu przybliżyła zebranym dr Agnieszka Krause, przewodni-cząca Głównego Komitetu Konkursu z UMK w Toruniu. Po oficjalnej części zgromadzeni zostali zaproszeni do wysłuchania awangardowego utworu na tubie wykonanego przez Szymona Wachowskiego, absolwenta Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. Następnie przystąpiono do rozdania nagród zwycięzcom aktualnej edycji konkursu, zarówno zdobywcom miejsc od I do III, jak i uczniom, którzy uzyskali wyróżnienia. Dyplomy uznania wręczono też nauczycielom.


 

 

Materiały zostały opracowane przez ekspertów z Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz przez metodyków nauczania, na rzecz kampanii edukacyjno-informacyjnej „Depresja. Rozumiesz – pomagasz”, realizujowanej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach „Programu zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020”

Link: https://wyleczdepresje.pl/wp-content/uploads/2019/02/materialy_edukacyjne-1.zip


 

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyło się po raz kolejny szkolenie z zakresu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis. Nauczyciele konsultanci poznawali nowe możliwości platformy i planowali pracę z nią w nowym roku szkolnym.

24 czerwca 2019 roku w Balczewie koło Inowrocławia odbyło się zebranie wszystkich pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Celem było podsumowanie naszej całorocznej pracy. Spotkanie prowadził Robert Preus dyrektor KPCEN w Bydgoszczy. Swoją obecnością zaszczycili nas goście z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Czesław Ficner  zastępca dyrektora ds. edukacji oraz Beata Więckowska naczelnik Wydziału Edukacji i Nadzoru. 
Podczas zebrania kierownicy pracowni przedstawili  sprawozdanie  z działalności KPCEN w Bydgoszczy w roku szkolnym 2018/2019. Po raz kolejny okazało się, że jesteśmy największą placówką doskonalenia nauczycieli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Realizując zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego  Kuratora Oświaty, przeszkoliliśmy blisko 9700  nauczycieli, którzy uczestniczyli w ponad 440 formach. Dbamy o wysoką jakość szkoleń, co potwierdzają ankiety ewaluacyjne. Nauczyciele konsultanci stale podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i innych formach doskonalenia. 
Dyrektor Robert Preus przedstawił harmonogram przygotowań  obchodów 30-lecia KPCEN, które odbędą się w październiku 2019 roku.  Zebranie plenarne odbyło się w gościnnych progach firmy Plast-Mar. Po zakończeniu części sprawozdawczej wszyscy nauczyciele konsultanci  spotkali się w punkcie edukacyjnym firmy. Z uwagą obserwowaliśmy procesy technologiczne, których efektem są przedmioty codziennego użytku. Na zakończenie zebrania zwiedziliśmy izbę pamięci i znajdujące się tam  eksponaty  z przeszłości.  
Spotkanie dostarczyło nam wielu wrażeń.


 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy od wielu lat współpracuje z Pracownią/Fundacją Profesora Ciekawskiego przy Family Park w Bydgoszczy. Wspólnie organizujemy i realizujemy wiele przedsięwzięć. Owocen tej współpracy jest podpisane porozumienie między Robertem Preusem dyrektorem KPCEN w Bydgoszczy a Szymonem Paprockiem Prezesem Fundacji. Obejmuje ono między innymi wsparcie nauczycieli w zakresie metod i form  pracy z uczniami poprzez wykorzystanie eksperymentów i doświadczeń w nauczaniu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych na wszystkich etapach edukacyjnych. Podczas podpisania porozumienia były także obecne nauczycielki konsultantki Krystyna Karpińska i Grażyna Szczepańczyk. 

 


 

Robert Preus dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy podpisał porozumienie o współpracy z Panią Barbarą Zielińską Prezesem Bydgoskiego Stowarzyszenia Matematycznego "Kangur". Porozumienie obejmuje wspólne działania w zakresie:

- realizacji przedsięwzięć w obszarze edukacji matematycznej 

- współpracy przy organizowaniu warsztatów i innych form doskonalenia nauczycieli

- wzajemnego wsparcia merytorycznego

- współpracy w zakresie organizacji i realizacji Międzynarodowego Konkursu “Kangur Matematyczny”, Ligi Zadaniowej

- propagowania kultury matematycznej w środowisku edukacyjnym

- promowania wspólnych przedsięwzięć.


 

 

W piątek, 14 czerwca 2019 roku, zakończyła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania oświatą. Najwytrwalsi uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

szczegóły... 

 

newspaper 973049 1920

 

Z przyjemnością przypominam wszystkim zainteresowanym szkolnym redakcjom o corocznym konkursie gazetek szkolnych organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

szczegóły...


 

6 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dotyczące Interwencji kryzysowej w szkole.

szczegóły...


 

mózg5 czerwca 2019 roku w Gminnym Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Krajeńskim odbyła się konferencja  Mały mózg - wielka sprawa, podczas  której  wykład Mózg  jako organ społeczny  wygłosiła dr Violetta Panfil-Smolińska wicedyrektor KPCEN w Bydgoszczy.

szczegóły...

 

 


 

plakat i multikinoKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na piąty i ostatni seans w tym roku szkolnym w ramach Akademii Filmowej Nauczycieli. Tym razem zostanie wyświetlony film dokumentalny    Pre-Crime. Inwigilacja 3.0 (reż. reż. Matthias Heeder, Monika Hielscher). 
  
Przed seansem planujemy krótkie wystąpienie wprowadzające w tematykę, a po filmie zapraszamy wszystkich do dyskusji.
 
Patronat Honorowy nad Akademią Filmową Nauczycieli objęli:
- Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
- Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
Uprzejmie przypominam, że wszystkie spotkania w ramach Akademii Filmowej Nauczycieli są bezpłatne i rozpoczynają się o godz. 16.00
Spośród uczestników każdego spotkania AFN będą przeprowadzone losowania. Jedna osoba otrzyma materiały edukacyjne umożliwiające przeprowadzenie zajęć w szkole, a dwie osoby bilety na dowolny seans filmowy we wszystkich kinach sieci  Multikino. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa
 
Termin: 27.06.2019 r., godz. 16.00     
Miejsce: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala 20
Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się poprzez  Formularz zgłoszeniowy
Plakat/harmonogram:    https://tiny.pl/tms2v   
Regulamin:    https://goo.gl/s7mtFY 
Liczba miejsc jest ograniczona.

 

upałyKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zachęca do zapoznania się z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizowania zajęć przez szkoły i placówki w czasie upałów.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa kujawsko-pomorskiego ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia obowiązujące do 12.06.2019 r. do godz. 21.00.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-w-szkolach-podczas-upalow


 

 

logo moniuszkoKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy aktywnie włączając się w obchody Roku Moniuszki informuje, że na stronie obchodów: http://moniuszko200.pl/ 

została udostępniona bezpłatnie wystawa planszowa o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki. Jest ona gotowa do wydrukowania lub prezentacji wideo wystawy.

Zachęcamy do wykorzystania. Rok Moniuszki trwa!

szczegóły...


 

matematyka od nowa

Od nowego roku szkolnego zmienia się podstawa programowa nauczania w szkole ponadpodstawowej.

Jakie wyzwania czekają na nauczycieli matematyki szkół średnich w roku szkolnym 2019/2020?

Jak zaplanować pracę w nowym liceum/technikum, aby uniknąć chaosu?

Czy młodszy uczeń, z inną wiedzą i umiejętnościami, to duża zmiana w sposobie uczenia?

Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych na konferencję metodyczną, która odbędzie się dnia 10 czerwca 2019 r.
                                        o godzinie 15.30 w auli KPCEN przy ulicy Jagiellońskiej 9

zapisy...


 

 

mental health 3285625 1280

Zapraszamy dyrektorów wszystkich typów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców na szkolenie na temat INTERWENCJA KRYZYSOWA W SZKOLE. Szkolenie odbędzie się 6 czerwca w godzinach 15.00 – 18.30 w sali konferencyjnej Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

szczegóły...  zapisy...


 

zdjęcieeee

Nauka sieci komputerowych bywa trudna w teorii. Dlatego najlepsza opcja, to symulowanie połączeń, łączenie urządzeń i weryfikacja działania na podstawie obserwacji. Zapraszamy nauczycieli informatyki oraz informatycznych przedmiotów zawodowych  na warsztaty z zakresu aplikacji do symulacji sieciowych Cisco Packet Tracer. Uczestnicy poznają narzędzia programu, zaprojektują sieć komputerową, skonfigurują urządzenia w sieci, przeprowadzą routing statyczny i dynamiczny, utworzą przydatne ćwiczenia do wykorzystania na lekcjach.

szczegóły...     zapisy...


 

 

29 maja 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja dla dyrektorów i kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi pt. Statut konstytucją szkoły.

szczegóły...


 

 

 

23 maja 2019 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli było organizatorem podsumowania dwóch konkursów w ramach działań edukacyjnych w Roku Moniuszki.
Rozstrzygnięto WOJEWÓDZKI KONKURS DLA NAUCZYCIELI NA EDUKACYJNE MATERIAŁY MULTIMEDIALNE 2019 ROKIEM STANISŁAWA MONIUSZKI oraz  WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ILUSTRACJA PIEŚNI ZE ZBIORU ŚPIEWNIKI DOMOWE STANISŁAWA MONIUSZKI.
 

 

 

W sobotę, 25 maja 2019, grupa nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej otrzymała świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego, zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

szczegóły...

 


 

W ramach III edycji projektu Leon Wyczółkowski inspiruje, którego organizatorem jest Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przygotowało dla nauczycieli konkurs na  zaprojektowanie  gry  dydaktycznej,  której  motywem  przewodnim  są  drzewa  GRAby, dęby, jodły, świerki… Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim.

szczegóły...


 

Encuentro cientifico PLAKAT

14 maja 2019 r. delegacja KPCEN w Bydgoszczy w składzie: dyrektor Robert Preus oraz nauczyciele konsultanci Krystyna Karpińska i Justyna Adamska uczestniczyła w IX Spotkaniu Naukowym w Madrycie – międzynarodowej konferencji dla uczniów, uczennic, nauczycieli i naukowców, zorganizowanej przez El CSIC en la Escuela, komórkę Najwyższej Rady Badań Naukowych Hiszpanii.

 

szczegóły...     fotorelacja...


 

Our website is protected by DMC Firewall!