Próbna matura z matematyki

CEN Bydgoszcz 6        


30 lat wybrane baner

A A A
konferencja erazmus
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza w dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) nauczycieli języków obcych na konferencję Nauczanie języków obcych w szkołach.
Podczas konferencji przedstawiony zostanie obecny stan szkolnej edukacji językowej: możliwości skutecznej nauki języków obcych wedle nowych zapisów w Podstawie programowej, analiza wyników zewnętrznych   egzaminów językowych, aktualna sytuacja edukacji dwujęzycznej, a także całościowa ocena kształcenia językowego na tle sytuacji europejskiej.
W drugiej części wydarzenia zapraszamy do udziału w sesjach tematycznych poświęconych aspektom efektywnych działań dydaktycznych: od rozwijania kompetencji rozumienia ze słuchu i sprawności czytania ze   zrozumieniem pod kątem wymagań nowego egzaminu 8-klasisty, przez odpowiednie podejście do kreatywności nauczycielskiej i uczniowskiej, po refleksje nad skutecznością nauczania i postawą skutecznego  nauczyciela, a trenerzy programu eTwinning zaprezentują praktyczne możliwości wykorzystania nowych technologii w nauczaniu języków obcych.
 
 Dla wszystkich uczestników będzie dostępny punkt informacyjny FRSE, w tym programu Erasmus+, z którego w ciągu siedmiu lat skorzysta 4 mln osób w całej Europie oraz 125 tys. instytucji
 
 Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.
 
 Miejsce: Hotel Mercure Warszawa Centrum
 
 Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
 Zapraszamy do rejestracji
 
                                                                                                                                                  program...     zapisy...

 

mataOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zapraszają po raz ósmy do udziału w PRÓBNEJ MATURZE Z MATEMATYKI, która odbędzie się w dniach 7-8 marca 2019 r.

Szkoły zgłaszają swój udział w próbnej maturze w dniach 14-24 lutego 2019 r.

zapisy...

Szczegółowe informacje nt. procedur i deklaracji znajdziecie Państwo na stronie: http://odn.ckziu.wloclawek.pl/ 

 


handyman plum2ber foreman engineer builder 260nw 758631448KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZYserdecznie zaprasza nauczycieli techniki szkół podstawowych na warsztaty: PROJEKTY TECHNICZNE NA LEKCJACH TECHNIKI. MONTAŻ I URUCHAMIANIE PROSTYCH UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH, które odbędą się 2 marca 2019 roku w godz. od 9.00 do 14.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9.

 

szczegóły...     zapisy...


grafika AFNKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na drugi seans Akademii Filmowej Nauczyciela. Tym razem zostanie wyświetlony film dokumentalny Czyściciele internetu w reż. Hansa Blocka i Moritza Riesewiecka. Film otrzymał dwie nominacje: do Nagrody Millennium na Millennium Docs Against Gravity, do Głównej Nagrody Jury na Festiwalu Filmowym Sundance. Polska premiera miała miejsce zaledwie pięć miesięcy temu. Przed seansem filmowym planujemy krótkie wystąpienie wprowadzające w tematykę, a po filmie zapraszamy wszystkich do dyskusji. Wszystkie spotkania w ramach Akademii Filmowej Nauczycieli są bezpłatne i rozpoczynają się o godz. 16.00. Spośród uczestników każdego spotkania AFN będzie przeprowadzone losowanie jednej osoby, która otrzyma materiały edukacyjne umożliwiające przeprowadzenie zajęć w szkole. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia uczestnictwa. 


Termin: 28.02.2019 r.
Miejsce: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala 20
Plakat/harmonogram: https://tiny.pl/tms2v
Regulamin: 
https://goo.gl/s7mtFY 

zapisy...


szkolaW dniu 25 lutego 2019 roku zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych, wychowawców na konferencję SZKOŁA I PRACODAWCA – PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM, która ma na celu zbliżyć środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej i rynkowej.  Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw oraz pracownicy naukowi reprezentujący czołowe branże zawodowe: informatyczną, mechatroniczną, turystyczną, gastronomiczną i inne. Spotkanie przybliży uczestnikom specyfikę pracy firm, obszary w których uczeń powinien się rozwijać planując zatrudnienie w danej branży/przedsiębiorstwie, sposób kreowania pracowników przez przedsiębiorców, wymagania stawiane potencjalnym kandydatom, politykę kadrową firmy, ścieżkę kariery oraz komplementarną działalność umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie firmy.  

Konferencja, to szansa na nawiązanie kontaktów Szkół z Pracodawcami w sferze praktyk uczniowskich, stażu uczniowskiego, a także stażu nauczycielskiego i szkoleń branżowych nauczycieli, dotyczących nowych technologii i funkcjonowania przedsiębiorstw w danej branży, obowiązujcych od września 2019 roku, zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo Oświatowe

Stanowi pierwsze z cyklu Spotkań z Pracodawcą, realizowane w ramach programu Strefa Zawodowca.

szczegóły...     zapisy...


meeting 83519 1920Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowychna warsztaty RETORYKA i inne narzędzia w wystąpieniach publicznych.

Warsztaty odbędą się 20 marca 2019 roku, w godz. 13:00-20:00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9.

szczegóły...     zapisy...


y violin 592568 1920Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli na WYKŁAD: W JAKI SPOSÓB MUZYKA ROZWIJA PROCESY UCZENIA SIĘ I STYMULUJE PRACĘ MÓZGU, który wygłosi dr Anna Nogaj, w ramach inspiracji do podjęcia rożnorodnych działań w przedszkolach i szkołach z okazji do obchodów Światowego Tygodnia Mózgu 2019.

 

szczegóły...     zapisy...


girl 2771936 1920Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego wszystkich typów szkół na warsztaty metodyczne rozwijające kompetencje niezbędne podczas pracy z uczniem z dysleksją. Warsztaty odbędą się we czwartek, 21 lutego, w godz. 16:30-19:45 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9.

 

Szczegóły i zapisy...


ESU Logo Poland RGBSerdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w Public Speaking Competition - kolejnej edycji międzynarodowego konkursu krasomówczego w języku angielskim organizowanego przez English Speaking Union. 

Tematem polskich eliminacji i polskiego finału 2019 jest Nature is a common language. Jest to również temat finału w Londynie. Uczestnicy przygotowują 5-minutowe przemówienia, związane z podanym tematem, ale ustalają tytuł własnego wystąpienia. 

Eliminacje regionalne odbędą się w sobotę, 2 marca 2019, godz. 10:00 w auli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, przy ul. Bernardyńskiej 6/8 w Bydgoszczy.

Ogólnopolski finał odbędzie się w sobotę, 9 marca 2019, godz. 10:00 w auli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy. 

Zwycięzca polskiego finału weźmie udział w finale międzynarodowym, który odbędzie się w dniach 13-17 maja 2019 w Londynie.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

Zgłoszenia/kontakt: Justyna Adamska, tel. tel. 52 349 31 50 w. 45, justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl

Regulamin...


 

professions 2065191 1920KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY  zaprasza nauczycieli chemii szkół podstawowych na konferencję Chemia na miarę naszych czasów, która odbędzie się 21 lutego o godzinie 15.30 w sali 20.

 

szczegóły...      zapisy...


compass 1299559 1280Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza doradców zawodowych i nauczycieli szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych do udziału w programie ogólnopolskim Ekonomia na co dzień. Nauczyciele, którzy zdecydują się na realizację  programu Ekonomia na co dzień, mogą bezpłatnie:
• uczestniczyć w warsztatach doskonalących;
• otrzymać materiały dydaktyczne: przewodnik „Ekonomiczne inspiracje”: scenariusze zajęć wraz z kartami pracy dla ucznia, gry dydaktyczne, filmy, dostęp do materiałów cyfrowych zamieszczonych na platformie Fundacji;
• korzystać z konsultacji indywidualnych.

18.02.2019 r.  SP nr 4, Os. Wł. Łokietka 15, 89-100 NAKŁO nad Notecią     zapisz się 

 

szczegóły...      karta zgłoszenia...


ikonkaPomóż swoim uczniom uzyskać dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty z matematyki! Wykorzystaj wyniki egzaminu próbnego i rozwiń swoje kompetencje dydaktyczne...

19 lutego 2019 r. o godzinie 15.30 zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na warsztaty metodyczne: „Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela matematyki szkoły podstawowej”. Celem warsztatów jest analiza zadań próbnego egzaminu ósmoklasisty z grudnia 2018 r. i wykorzystanie wyników egzaminu w pracy z uczniem.

zapisy...


HaratKuratorium Oświaty w Bydgoszczy we współpracy z Miastem Bydgoszcz i Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy proponuje szkołom włączenie się do obchodów Światowego Tygodnia Mózgu 2019, które odbędą się  11-17 marca 2019 roku. Inspiracją do podjęcia takich działań będą liczne wydarzenia edukacyjne.


5 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy prof. dr hab. n. med. Marek Harat, światowej sławy neurochirurg i pomysłodawca Centrum Informacji i Wiedzy o Mózgu w Bydgoszczy wygłosił interesujący wykład o działaniu ludzkiego mózgu Neuromodulacja w leczeniu schorzeń neurologicznych i  zaburzeń sfery psychicznej.


Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy wkrótce zaprosi nauczycieli na kolejne wykłady związane z tą tematyką. Mamy nadzieję, że efektem tegorocznych obchodów Światowego Tygodnia Mózgu w placówkach oświatowych  będzie upowszechnianie najnowszej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu i stosowanie jej w procesie nauczania i uczenia się.


dzieciKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na warsztaty nauczycieli jezyka polskiego i wychowania fizycznego szkół podstawowych.

Warsztaty odbędą się w piątek 15.03.2019 roku w godz. 15:30-18:30 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9 sala 2.

szczegóły...     zapisy...


children 286239 1920KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZĘ (SIĘ) Z PASJĄ.

Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się w piątek 01.03.2019 roku godz. od 15:30 do 17:00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 9 sala nr 2.

szczegóły...     zapisy...


wypadkiKUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY zaprasza dyrektorów wszystkich typów placówek oświatowych na cykl warsztatów dotyczących: „Jak zadbać o bezpieczeństwo w szkole?” część II.

 

szczegóły...      zapisy...

 


moniuszko1 logoKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza do udziału w KONKURSIE dla nauczycieli na materiały multimedialne w ramach cyklu imprez edukacyjnych dla nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego. 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

regulamin

Szczegóły w zakładce: Moniuszko 200.             


nadzór awansKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na warsztaty dla kadry kierowniczej wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych NADZÓR DYREKTORA NAD AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELI.

szczegóły...        zapisy...

 


alphabet 1223623 1920Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza do współpracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli i klas „O” szkół podstawowych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 18 lutego 2019  roku, w godz.  16.00-17.30 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9.

szczegóły...        zapisy...


 

moniuszko1 logoKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na cykl imprez edukacyjnych dla nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego. Rok 2019 został przez Sejm Rzeczypospolitej ogłoszony rokiem Stanisława Moniuszki.

Patronat honorowy nad cyklem imprez objęli:  Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

szczegóły...


olympia 1542700 1920III Kujawsko-Pomorski Omnibus Wiedzy o Sporcie to przedsięwzięcie, którego celem jest między innymi rozpowszechnienie informacji dotyczących sportu i wszelkich form aktywności ruchowej, zachęcanie do obserwowania wydarzeń sportowych na świecie, w kraju i regionie oraz zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportu.

szczegóły...     regulamin...


Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest organizatorem konferencji dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz psychologów pod nazwą „Zmiana na dobre”, czyli co powinien zmienić  w sobie współczesny nauczyciel by skutecznie zarządzać trudnymi zachowaniami ucznia?

szczegóły...     zapisy...


2 forest 148727 1280Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy organizuje dla nauczycieli wszystkich typów szkół konkurs na zaprojektowanie gry dydaktycznej GRAby, dęby, jodły, świerki… Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim, której motywem przewodnim są drzewa.

więcej....     regulamin...

 


Komunikat plastyczny OB 1Zapraszamy nauczycieli geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XX EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GEOLOGICZNO - ŚRODOWISKOWEGO NASZA ZIEMIA – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO pod hasłem POTĘGA ŻYWIOŁÓW ZIEMI. Organizatorem konkursu jest Oddział Geologii Morza w Gdańsku Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

 

 

konkurs plastyczny...         konkurs wiedzy...


 

CEN LOGO 2

Nauczyciele konsultanci  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy w  styczniu i lutym 2019 roku, odpowiadając na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, aktywnie uczestniczą w szkoleniach dla dyrektorów przedszkoli i szkół m.in.  w Bydgoszczy, Świeciu, Żninie, Sępólnie Krajeńskim. Tematyka szkoleń dotyczy m.in. rozwijania myślenia naukowego na wczesnych etapach edukacji, metod i technik aktywizujących w praktyce szkolnej, awansu zawodowego nauczycieli, egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

więcej...


 

monitor 1307227 340Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest zebranie informacji odnośnie Państwa potrzeb i oczekiwań w zakresie wykorzystania TIK w placówce. Dane, które pozyskamy pozwolą nam opracować i dostosować ofertę doskonalenia zawodowego zgodną z Państwa potrzebami.
Dziękujemy.

ankieta...


 

 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na Akademię Filmową Nauczycieli. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w województwie kujawsko-pomorskim adresowane do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli, wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz samorządowców odpowiedzialnych za oświatę.

W ramach AFN będą wyświetlane tylko filmy dokumentalne, wielokrotnie nagradzane. Celem Akademii Filmowej Nauczycieli jest:

- dyskusja nad zjawiskami społecznymi, wartościami edukacyjnymi, zagadnieniami psychologicznymi

- prezentowanie ważnych zagadnień z obszaru szeroko pojętej edukacji zgodnych

- z kierunkami polityki oświatowej państwa

- wymiana doświadczeń w zakresie podejmowanych tematów filmowych.

Projekcje filmowe będą poprzedzone krótkim wykładem nawiązującym do poruszanego tematu oraz dyskusją uczestników. Przed każdą projekcją uczestnicy otrzymają fiszkę filmograficzną obejmującą podstawowe dane o filmie i twórcach oraz charakterystykę poruszanego w filmie problemu.

Spośród uczestników każdego spotkania AFN będzie przeprowadzone losowanie jednej osoby, która otrzyma materiały edukacyjne umożliwiające przeprowadzenie zajęć w szkole.

Wszystkie spotkania w ramach Akademii Filmowej Nauczycieli są bezpłatne i rozpoczynają się o godz. 15.30. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia uczestnictwa.

Miejsce: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3
Plakat/harmonogram: https://goo.gl/1nkQXB 
Regulamin: https://goo.gl/s7mtFY 

 


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd