Aktualnie znajdujesz się na:

UKRAIŃSKI UCZEŃ W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI

22 kwietnia 2022 roku odbyła się konferencja Ukraiński uczeń w polskim systemie edukacji. Jak pomóc nauczycielom tworzyć wielokulturowe środowisko uczenia się? Organizatorem konferencji była Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Wydziału Pedagogiki UKW i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika oraz JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dra hab. Jacka Woźnego. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była prof. dr hab. Ewa Filipiak. Konferencję otworzyli prof. UKW dr hab. Benedykt Odya, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, oraz prof. UKW dr hab. Helena Ostrowicka,Dziekan Wydziału Pedagogiki UKW w Bydgoszczy.

Program konferencji obejmował część wykładową, panelową i warsztatową (World Cafe). Tematyka pierwszej z nich została zaproponowana i przygotowana przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego dla Obcokrajowców przy Wydziale Językoznawstwa UKW, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Internationale School of Bydgoszcz.

             Prof. dr hab. Ewa Filipiak przedstawiła zagadnienia dotyczące efektywnych strategii nauczania – uczenia się uczniów odmiennych kulturowo. Prof. UKW dr hab.  Przemysław Grzybowski w wystąpieniu Nauczyciel między młotem a kowadłem. Dylematy zajęć w szkole różnorodnej kulturowo zwrócił uwagę na niezwykle istotne kwestie dotyczące budowania relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu. Nie zabrakło też konkretnych wskazówek metodycznych. Emilia Zaręba oraz Monika Nowicka z Centrum Nauczania Języka Obcego dla Obcokrajowców przy Wydziale Językoznawstwa przy UKW w Bydgoszczy zwróciły uwagę na różnicę między językiem komunikacji a językiem szkolnej edukacji. Zaproponowały szereg ćwiczeń edukacyjnych z różnych przedmiotów wspierających nauczycieli w procesie nauczania – uczenia się uczniów ukraińskich. Imisława Bugeja, Dyrektor Internationale School of Bydgoszcz, udzieliła wielu praktycznych wskazówek odnoszących się do pracy w środowisku wielokulturowym.  Z kolei dr Marika Przybylska zwróciła uwagę na problem radzenia sobie z trudnymi zrachowaniami uczniów. Kwestie prawne związane z ukraińskimi uczniami w polskiej szkole przybliżył Grzegorz Nazaruk, nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy.

Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli absolwenci szkół i/lub uczelni wyższych w Ukrainie. Zbudowanymi wystąpieniami zachęcili oni uczestników do namysłu nad tym, jakie doświadczenia edukacyjne mogą być częścią biografii dzieci i uczniów z Ukrainy, którzy stali się członkami ich zespołów klasowych. Część warsztatową współtworzyli nauczyciele – uczestnicy konferencji, którzy stawiali pytania, podawali w wątpliwość pewne kwestie, dzielili się doświadczeniami.

W konferencji uczestniczyło 70 osób, wśród nich: przedstawiciele środowisk akademickich, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych
z województwa kujawsko-pomorskiego i przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją nauczycieli (tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy). Celem konferencji było wsparcie nauczycieli
i pedagogów w kreowaniu wielokulturowego środowiska uczenia się oraz otwarcie się środowisk, którym bliska jest edukacja, na współpracę w budowaniu kultury przedszkola/szkoły i kultury grupy przedszkolnej/klasy szkolnej jako „przestrzeni” wielokulturowych. Dyskusja podsumowująca konferencję pokazała, iż realne problemy
i dylematy wymagają wsparcia ekspertów. Planowane są kolejne spotkania kontynuujące pogłębienie podjętych wątków.

Oprac. dr Joanna Szymczak UKW w Bydgoszczy, Wiesława Kitajgrodzka, Iwona Rostankowska KPCEN w Bydgoszczy

Autor zdjęć: Weronika Rutkowska

 

Opcje strony

do góry