Aktualnie znajdujesz się na:

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

Konsultanci regionalni Instytutu Badań Edukacyjnych przeprowadzili w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy warsztaty dla doradców zawodowych na temat ZSK. Marzanna Bogacka oraz Ziemowit Socha przybliżyli uczestnikom warsztatów, czym jest i po co powstał Zintegrowany System Kwalifikacji, czym są kompetencje zawodowe, gdzie i jak je zdobywamy, co oznacza na świadectwach i dyplomach numer PRK (Polska Rama Kwalifikacji). Wysoka aktywność uczestników jednoznacznie wskazywała na przydatność w pracy doradcy zawodowego omawianych zagadnień.

Wiedza o ZSK jest niezbędna i pomaga w procesie doradczym. Uczeń  powinien orientować się w potrzebach rynku pracy, znać  możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się oraz  być przygotowanym na ewentualne przekwalifikowanie się. Dopełnieniem warsztatów było omówienie przykładowego scenariusza zajęć  z zakresu ZSK  z możliwością jego modyfikacji i wykorzystania na zajęciach doradczych.

Opracowanie Wiesława Kitajgrodzka

Opcje strony

do góry