Aktualnie znajdujesz się na:

CYFROWE LABORATORIA PRZYRODNICZE W SZKOŁACH GMINY BARCIN

W ostatnich dniach września do szkół podstawowych gminy Barcin dotarły cyfrowe laboratoria przyrodnie. Aby przygotować nauczycieli do efektywnego wykorzystania pracowni mobilnych umożliwiających wykonywanie pomiarów oraz prowadzenie eksperymentów na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych, nauczyciele konsultanci z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przeprowadzili cykl szkoleń, których celem było poznanie zasad działania wybranych czujników PASCO.

Każdy nauczyciel, uczestnik warsztatów, miał możliwość przeprowadzenia przykładowych doświadczeń z wykorzystaniem wybranych czujników PASCO, rejestrowania, prezentowania i analizowania danych pomiarowych za pomocą programu SPARKvue oraz generowania rożnych typów wykresów obrazujących przebieg doświadczeń, formułowania wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. 

W zespołach przedmiotowych projektowano działania edukacyjne z wykorzystaniem wybranych elementów pracowni mobilnej, opracowywano scenariusze zajęć oraz określano możliwości wykorzystania czujników Pasco w realizacji treści podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych gminy Barcin mogą teraz bez większych przeszkód ilustrować swoje lekcje pokazami i doświadczeniami przeprowadzanymi przez uczniów.

 Opracowanie: W.Kitajgrodzka

Opcje strony

do góry