Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20232024/wrzesien/20849,UCZNIOWIE-PISZA-LISTY-W-JEZYKU-ANGIELSKIM.html
21.06.2024, 18:36

UCZNIOWIE PISZĄ LISTY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Wychodząc naprzeciw założeniom podstawy programowej, wymaganiom egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z IELTA POLAND - oddziałem międzynarodowego stowarzyszenia nauczycieli języka angielskiego - koordynuje realizację programu pisania listów dla uczniów szkół podstawowych i średnich 2023/2024. Spotkanie informacyjne odbędzie się 3.10.2023 roku (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie KPCEN w Bydgoszczy, sala 11 (I piętro).

ZAPISY

Opcje strony