PODZIELNOŚĆ W ZADANIACH OLIMPIJSKICH

W jaki sposób pracować z uczniem zdolnym? Jak rozwiązywać zadania olimpijskie? Gdzie szukać inspiracji oraz ciekawych, nieszablonowych rozwiązań? Jak rozwijać myślenie matematyczne, wykorzystując zadania z konkursów i olimpiad? W jaki sposób wykorzystywać zadania olimpijskie w celu poprawy wyników egzaminów zewnętrznych? Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych na seminarium olimpijskie, które odbędzie się 22 września 2023 roku o godz. 15.30. Zajęcia poprowadzi dr Arkadiusz Męcel – Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Juniorów.

ZAPISY

Opcje strony

do góry