ZARZĄDZAĆ CZY PRZEWODZIĆ?

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, również tych, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko, na warsztaty online, których celem będzie zapoznanie się lub przypomnienie sobie zasad efektywnego zarządzania własną pracą i pracą innych oraz odpowiedniego wykorzystania czasu pracy w zarządzaniu ludźmi. Szkolenie odbędzie się 12 września 2023 roku. Więcej informacji w załączniku.

ZAPISY

Opcje strony

do góry