JUBILEUSZ CZASOPISMA UCZMY

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się niecodzienne spotkanie zespołu redakcyjnego czasopisma UczMy. Jego gospodarzami byli: Sławomir Kopyść, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Czesław Ficner, Dyrektor Departamentu Edukacji, oraz Michał Babiarz, koordynator dwumiesięcznika UczMy.

Członkowie zespołu otrzymali podziękowania z okazji 10-lecia czasopisma od Marszałka Województwa Kujawko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, w których podkreślono ich zaangażowanie, pasję oraz profesjonalizm. Doceniono także fakt, że tworzone przez nich czasopismo stało się platformą wymiany doświadczeń oraz pomocą w codziennej pracy nauczycieli.

Spotkanie stało się również świetnym momentem, by powrócić do korzeni pisma, do wspomnień o jego powstawaniu. Najważniejsze były jednak plany i zamierzenia na przyszłość. Wszyscy zebrani podkreślili fakt, że UczMy jest ważne dla środowiska oświatowego województwa i powinno się nadal rozwijać.

Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy UczMy obchodzi swoje 10 urodziny. Nie każdemu pismu udaje się przetrwać na rynku tak długo i z takim powodzeniem.  Sukces jest wynikiem świetnej współpracy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.  

Czasopismo ma stały zespół redakcyjny. Nad całością czuwają redaktorzy z trzech ośrodków Anna Rupińska (Bydgoszcz), Danuta Potręć (Toruń), Dorota Łańcucka (Włocławek) oraz koordynator Michał Babiarz (Urząd Marszałkowski). Zespół tworzą także: Katarzyna Karska-Rasmus, Ewa Kondrat, Tadeusz Wański, Anna Puścińska, Monika Lis (skład).

 

Na łamach UczMy swoim bogatym doświadczeniem dzielą się nauczyciele konsultanci z KPCEN w Bydgoszczy, Torunia i Włocławku. Ich artykuły stanowią zwykle minikompendium wiedzy, z którego można skorzystać natychmiast po przeczytaniu lub poszerzyć wiadomości, uczestnicząc w proponowanych przez nich szkoleniach.

Autorzy reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w bardzo interesujący sposób mówią o poczynaniach na rzecz oświaty na terenie naszego regionu, o inwestycjach, projektach, programach. Przybliżają czytelnikom pracę samorządowców.

UczMy to pismo pracowników oświaty. Nie miałoby racji bytu, gdyby nie artykuły, relacje, sprawozdania nauczycieli z przedszkoli i szkół województwa kujawsko-pomorskiego, ale również z innych regionów Polski. Możliwość publikowania przemyśleń praktyków oraz ich informacji o przeróżnych działaniach edukacyjnych jest dla redakcji szczególnie ważna. To dzięki czytelnikom na łamach czasopisma mówimy o sprawach aktualnych, takich, które dzieją się tu i teraz w placówkach oświatowych i dotyczą bezpośrednio nauczycieli i ich uczniów.

Czasopismo dociera do szkół i placówek całego województwa, natomiast w wersji elektronicznej można je czytać na stronach internetowych KPCEN w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku  (cen.bydgoszcz.pl, kpcen-torun.edu.pl, kpcen.cen.info.pl). Na stronach placówek znajdują się także tematy przewodnie kolejnych numerów dwumiesięcznika.

Oprac. Anna Rupińska

Autorka zdjęć: Danuta Wańska

Opcje strony

do góry