Aktualnie znajdujesz się na:

FORUM EDUKACYJNE NAUCZYCIELI BIOLOGII NAUCZYCIELE - NAUCZYCIELOM

Zapraszamy nauczycieli biologii do udziału w bezpłatnym FORUM EDUKACYJNYM NAUCZYCIELE–NAUCZYCIELOM. Forum odbędzie się 26 marca 2024 r. w godz. 16.00 – 17.30 na platformie ClickMeeting.

Celem forum jest stworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie m.in. interesujących rozwiązań dydaktycznych, metod i technik kształcenia oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

Czytaj więcej

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na Forum decyduje kolejność zgłoszeń. Udział zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

zapisy

Zachęcamy nauczycieli biologii do zgłoszenia chęci krótkiego wystąpienia (10 - 15 min) ukazującego Państwa refleksje dotyczące m.in. pracy z uczniem zdolnym.

Zgłoszenie proszę przesłać: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl

Opcje strony

do góry